Nataliya Soroka

Position: Lecturer, European Law Department

Scientific degree: Candidate of Law Sciences

Phone (office): (032) 239-41-99

Email: nataliya.soroka@lnu.edu.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com

Research interests

Private international law, copyright, EU law.

Publications

  • https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=8h-dDwUAAAAJ
  • Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві: європейський досвід. Монографія, 332 10 2019
  • Діяльність Європейської комісії у сфері захисту авторського права та суміжних прав у Європейському Союзі. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2014
  • Освіта дорослих: Cui prodest? Якою повинна бути політика навчання дорослих в Україні?
    Юридичний вісник України № 35-36, 4-17 вересня 2020.
  • Плагіат як один із видів порушення авторських прав: європейський досвід. Теорія і практика інтелектуальної власності, 9-23. 2017
  • Імплементація права ЄС у сфері інтелектуальної власності в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Law of Ukraine 2015 (8), 65-74. 2015.

Schedule

Page with teachers schedule not found!