Nadiya Drofyak

Research interests

Grammar of constructions, asyndetic substantive phrases, intercultural communication.

Publications

  • Дроф’як Н. І. Субстантивна конструкція як одиниця малого синтаксису/ Н. І Дроф’як // Вісник Житомирського національного університету ім. І. Франка.- Житомир, 2010. – Вип.53. – ст.227-231.
  • Дроф’як Н.І. Детермінатив як складова субстантивного сполучення / Н.І.Дроф’як // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. – Кіровоград , 2011, вип. 95(2). – ст.198-202.
  • Дроф’як Н.І. Роль субстантивних терміносполучень у номіналізації англійського газетного тексту / Н.І.Дроф’як // Наукові праці Камянець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. – Камянець-Подільський, 2011, вип. 26. – ст.88-91.
  • Дроф’як Н.І. Субстантивне словосполучення як номінативний мовний засіб Н.І.Дроф’як // Молодіжний вісник Волинського національного університету ім.Лесі Українки. Луцьк, 2011. – Вип. 47.- ст. 135-139.
  • Дроф’як Н.І. Проблема культурного шоку в міжкультурній комунікації / Н.І.Дроф’як //Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти.” – 2015, с. 20-23.
  • Nadiya Drofyak. Asyndetic noun phrases in the Canadian newspaper headline corpus. British Journal of Educational and Scientific Studies, – № 1(23), January-June 2016, Imperial College Press, London, pp. 473-482.
  • Дроф’як Н. І. Асиндетичне субстантивне словосполучення в англійській мові як єдність формальної та концептуальної моделі / Н. І. Дроф’як // Studia philologica. – 2016. – Вип. 6. – С. 77-80. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2016_6_17.

Textbooks

  • Drofyak N. English communicative culture and forms of etiquette. Філософія освіти і педагогіка: цінності культури. Комунікативний етикет. Навчальний посібник / За редакцією Черепанової С.О. – 2007. – С. 111-129.
  • Турчин Д. Б., Копчак М. М., Гораль Н. В., Дроф’як Н. І. English for International Relations. Workbook / Англійська мова для міжнародних відносин. Робоча книга: Для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: СелебрісАрт, 2014. – 83 с. 54.
  • Турчин Д. Б., Копчак  М. М., Дроф’як Н. І., Гораль Н. В. Англійська мова для міжнародних відносин: робочий зошит = English for International Relations: workbook. – Вінниця: Нова Книга, 2014. – 128 c.
  • Бик І. С., Дроф’як Н. І., Зарума О. Р., Толочко О. Я. Міжнародні відносини: теорія і практика: навчальний посібник з курсу “Іноземна мова спеціальності (англійська)”. – Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2016.

Schedule

Page with teachers schedule not found!