Halyna Bernetska

Research interests

Intercultural translation communication, methodology of teaching foreign languages.

Publications

  • Бернецька Г.Б.  Методичні розробки для студентів 3 курсу  зі спеціальності «теорія  і практика перекладу» / Соціальні діалекти у сучасній французькій мові. – Львів: Видавничий центр факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 52 с.
  • Бернецька Г.Б.  Методичні розробки для студентів 2 курсу з французької мови як другої іноземної / Тестові завдання з граматики французької мови. – Львів: Інформаційно-методичний  центр факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – 50с.
  • Бернецька Г.Б.  Методичні розробки для студентів 3 курсу з французької мови як другої іноземної / Культура і історія Франції. – Львів: Інформаційно-методичний  центр факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – 50с.
  • Бернецька Г.Б.  Методичні розробки для студентів 3- 4 курсів з французької мови як другої іноземної / Виникнення та поширення франкофонії у світі:- Львів: Інформаційно-методичний  центр факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 52с.
  • Бернецька Г.Б.  Методичні розробки для студентів 4 курсу з французької мови як  другої іноземної / Принципи французької дипломатії – Львів: Інформаційно-методичний  центр факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – 52с.
  • Уклала рекомендації до навчальних випробувань студентів першого курсу (основна мова) і третього та четвертого курсу (друга іноземна мова). Брала участь у складанні вступного тестування за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр». Укладала семестрові плани для третього та четвертого курсу (друга іноземна мова). Укладала робочі програми для другого та третього курсу (французька як друга іноземна мова) .

Schedule

Page with teachers schedule not found!