Borys Sulym

Position: Associate Professor, International Relations and Diplomacy Department

Scientific degree: Candidate of Political Sciences

Phone (office): (032) 239-41-32

Email: borys.sulym@lnu.edu.ua

Research interests

Modern international relations, formation of the image of the country in international relations.

Publications

  • Сулим Б. В. Імідж України у суспільно-політичному дискурсі Австрійської республіки : автореф. дис. канд. політ. наук: 23.00.04 / Борис Сулим . – Львів : Б.в., 2011 . – 19 с.
  • Сулим Б. В. Спеціальні інформаційні операції як елемент міжнародних відносин. / Борис Сулим // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Випуск 20. – Львів, 2007. – С. 241–248.
  • Сулим Б. В. Співвідношення іміджу держави та національної безпеки. / Борис Сулим // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 22. – Львів, 2007. – С. 248–253.
  • Сулим Б. В. Фактори формування міжнародного іміджу України/ Борис Сулим // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Випуск 27. – Львів, 2010. – С. 172–177.
  • Сулим Б. В. Формування іміджу країни: основні фактори і технології. / Борис Сулим // Фінанси України. Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси України». – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – Том 3. – С. 97-99.
  • Сулим Б. В. Робота із закордонними ЗМІ як фактор формування іміджу держави. / Борис Сулим // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський Форум 2009: Стратегії України в геополітичному просторі». – Миколаїв : ЧДУ ім. П.Могили, 2009. – Том 5. – С. 60-62.
  • Сулим Б. В. Моделі комунікацій в формуванні іміджу країни / Борис Сулим // Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин «Міжнародни відновини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти». – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – С. 31-33.

Schedule

Page with teachers schedule not found!