Видання

Спільними зусиллями науковців факультету міжнародних відносин Львівського національного унверситету імені Івана Франка та Інституту політології Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща) регулярно видається міжнародна міждисциплінарна колективна монографія «ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО БАГАТОВИМІРНІСТЬ».

Зважаючи на світові події та тенденції, прерогативою сьогодення є забезпечення стабільності функціонування міжнародного середовища в політичній, соціально-економічній, правовій, культурній та релігійній площинах.

У монографії публікуються результати досліджень викликів сьогодення, перед якими постало людство, трансформаційних процесів на шляху формування сучасної геополітичної системи та прогнозування перспектив і напрямів розвитку міжнародного середовища.

Останній том міжнародної колективної монографії:

Transformacja Srodowiska Miedzynarodowego. Tom 3

Сторінка редакції

 

Рада молодих вчених факультету міжнародних відносин Львівського національного унверситету імені Івана Франка та Інститут політології Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині (Польща) регулярно проводять міжнародні наукові конференції “Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право“, за результатими яких видають збірники матеріалів конференцій.

Сторінка Ради молодих вчених

 

Також викладачі факультету підготували понад 70 підручників та навчальних посібників, серед яких особливе місце займають широко відомий в Україні підручник М. З. Мальського і М. М. Мацяха “Теорія міжнародних відносин”, “Зовнішня політика України” (автори О. Кучик, О. Заяць), “Дипломатичний протокол і етикет” (автор О. П. Сагайдак), “Політична географія світу” (автори О. В. Федунь, С. В. Трохимчук), “Комерційна дипломатія” (спільне видання з Карлтонським університетом, Канада), “Європейський Союз: політика, економіка, право” (автори М. М. Микієвич, Н. В. Антонюк, Н. А. Романюк), “Міжнародне приватне право” (автор Г. С. Фединяк), “Дипломатичне і консульське право” (автор В. М. Репецький), “Міжнародне гуманітарне право” (автори В. М. Репецький, В. М. Лисик), “Міжнародне публічне право” (за ред. В. М. Репецького),  “Валютна політика” (автор Б. Ю. Лапчук) та багато інших.