Проекти та теми

Міжнародні проекти та гранти, госпдоговори

Держбюджетна тематика

Держбюджетна тематика:

 • Тема «Україна в умовах трансформації глобальної системи міжнародних відносин». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Мальський М. З. № держреєстрації: 0111U005529.
 • Тема «Правові форми та механізми реалізації міжнародної правосуб’єктності України в європейській регіональній інституційній системі». Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Микієвич М.М. № держреєстрації: 0113U005125.
 • Тема «Міжнародне право ХХІ століття: сучасний стан та перспективи розвитку». Науковий керівник – к.ю.н., проф. Репецький В.М. № держреєстрації: 0113U000870.
 • Тема «Секторальна інтеграція в економічній системі Європейського союзу». Науковий керівник – д-р. геогр. наук, проф. Писаренко С.М. № держреєстрації: 0110U003148.
 • Тема «Екологічні чинники економічного зростання в країнах Центрально-східної Європи». Науковий керівник – д-р екон. наук, проф. Грабинський І.М. № держреєстрації: 0114U004246.
 • Тема «Дослідження проблеми вибору та формування оптимальної траєкторії економічного розвитку держав в умовах їх значної торговельної та фінансової відкритості». Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Біленко Ю.І. № держреєстрації: 0113U000869.
 • Тема «Лінгво-прагматичні та методичні аспекти міжкультурної комунікації». Науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Бик І.С. № держреєстрації: 0112U004031.
 • Тема «Політика регіонального розвитку України у контексті європейських інтеграційних процесів». Науковий керівник – д-р істор. наук, проф. Антонюк Н.В. № держреєстрації: 0113U004176.

Міжнародна тематика

Міжнародна тематика:

 • 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF MULTILINGUAL TEACHER EDUCATION PROGRAMS AT UNIVERSITIES OF GEORGIA AND UKRAINE (Розвиток та впровадження освітніх програм з мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України, координатор – доцент О. Краєвська). Проект тривав упродовж 2012–2016 р.
 • 530391-TEMPUS-1-2012-1-SI-TEMPUS-JPCR EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY LAW AND GOOD GOVERNANCE (EUNEG) (Європейська політика добросусідства та ефективного врядування). Координатор – Університет Марібору, Словенія
 • Еразмус Мундус – Вікно зовнішньої співпраці для Білорусі, України та Молдови (Лот 6/7) (2007-2009)
 • Еразмус Мундус Напрям 2, Лот 7/8/5 – Партнерські проекти (Erasmus Mundus Action 2 – Partnerships, Lot 7/8/5)
 • Еразмус+, у якій передбачено продовження конкурсів проектів типу Темпус, Еразмус Мундус, Еразмус тощо, але під напрямами КА1 (Навчальна мобільність) та КА2 (Проекти співпраці) та додано проекти Жана Моне.
 • Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection (586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP) (Переосмислення регіональних досліджень: Балто-Чорноморський зв’язок).
 • Магістерська англомовна програма з Вільнюським університетом (Литва) “Міжнародне та європейське право”
 • Програми ТАСІС, Еразмус Європейського Союзу з проблем удосконалення викладання і дослідження права ЄС та порівняльного правознавства. Англомовні літні школи з права ЄС
 • Програма наукових обмінів імені Гелен та Вільяма Петрахів.
 • Грант від AFP (Academic Fellowship Program), що адмініструється Інститутом Відкритого Суспільства (Будапешт) для розвитку професійної підготовки викладачів, підготовки нових курсів, а також запрошення іноземних професорів.
 • Спільний проект з Університетом Лестера (Лондон, Великобританія) та Варшавським університетом (Польща) “Інкорпорація соціально-економічних індикаторів у VAR-моделювання економік нових незалежних держав”, фінансований Європейським Союзом ( INTAS 05-10000006-8440).
 • Міжнародний науковий проект з дослідження корпоративної культури та етики серед представників бізнесу та студентства в Україні «Region, Nation and Beyond. An Interdisciplinary and Transcultural Reconceptualization of Ukraine».