Оголошення – Захист магістерських робіт на кафедрі міжнародного права

22.12.2021 | 18:23

Початок завтра, 23 грудня 2021 року о 10:00.

Лінк для під’єднання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acqDUEEkUwCHLxnFq8GoWvkGEfzWj_VqpJ9Kkpb5CPrs1%40thread.tacv2/1640161680932?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%228dc9df5e-ba06-4b52-9410-0a24325d367b%22%7d