Відпрацювання заборгованостей – доц. Антоніна Зубарева

13.03.2023 | 21:48

До уваги 2,3,4 курсів, у яких семінарські заняття проводить доц. Зубарева Антоніна Євгенівна, відпрацювання заборгованостей відбуватимуться щочетверга (он-лайн) за посиланням https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aW12UMtuURggD7hcDl65xUZ0op8NqhPULN4kFRYh0FEM1%40thread.tacv2/1630395341145?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2213c16423-9cab-4dcf-a96c-86eec3a936be%22%7d . Початок о 17.00.