Olha Shchodra

Position: Docent, International Relations and Diplomacy Department

Scientific degree: Candidate of Law Sciences

Phone (office): (032) 239-41-32

Research interests

Legal regulation of the movement of services in the European Union, international information law.

Publications

 • Щодра О.Ю. Поняття і правовий зміст категорії послуги у праві Європейського Союзу / О.Ю. Щодра // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – 2006. – № 18. – C. 151 – 161.
 • Щодра О.Ю. Свобода заснування підприємств та свобода надання послуг у праві Європейського Союзу / О.Ю. Щодра // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – 2007. – № 22 – – C. 168 – 181.
 • Микієвич М.М. Пряма дія норм Світової Організації Торгівлі у внутрішньому правопорядку Європейського Союзу / М.М. Микієвич, О.Ю. Щодра // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 3. – С. 296 – 301.
 • Щодра О.Ю. Обмеження свободи надання послуг у праві ЄС / О.Ю. Щодра // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 1. – С. 287 – 293.
 • Щодра О. Ю. Правові засади надання послуг громадянами третіх країн у Європейському Союзі / О.Ю. Щодра // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – 2008. – № 25. – C. 200 – 207.
 • Mykhailo MykiyevychPosition of Poland in the Context of Ukraines European AspirationsPolitical and Legal Issues / Mykhailo MykiyevychOlha Shchodra // Eastern Policy of the European Union: Role of Poland, Case of Ukraine. Ed. by A.Z. Nowak, D. Milczarek, B. Hud’ and J. Borkowski. – Warsaw. – 2008. – Р. 139 – 148.
 • Shchodra O. Adaptation of Ukrainian legislation in the sphere of commerce and international trade relations to European Union standards: current achievements and perspectives for the future / O. Shchodra // Матеріали Третьої Східноєвропейської конференції „Посткомуністичний світ – 25 років змін” (секція „Східна політика ЄС”), Варшава, 5-8 липня, 2006 р. – С. 87-88.
 • Shchodra O. Access to European market and freedom to provide services in the context of future Free Trade Area agreement between Ukraine and European Union / O. Shchodra // Матеріали П’ятої Східноєвропейської конференції „Свобода та Влада: імперії, держави та нації Сходу від 18 до 21 століття” (секція „Відносини України та ЄС, Політика сусідства ЄС”), Варшава, 15-18 липня, 2008 р. – С 49-50.
 • Щодра О. Ю. Правове регулювання торговельної політики України в контексті впровадження норм і стандартів ЄС в законодавство України / О.Ю. Щодра // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Україна і Європейський Союз: шляхи та напрями зближення і співпраці, м. Львів, 14-15 вересня, 2006 р. – С. 356 – 363. [Електронний ресурс]Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/download_1/mat_2006/Ch1.pdf
 • Щодра О. Ю. Правові аспекти співробітництва України та Європейського Союзу у сфері вільного руху послуг / О.Ю. Щодра // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах”, м. Луцьк, 16-17 жовтня 2008 р. – С. 81- 85.
 • Shchodra О. Perspectives of the EU Market Access for Ukrainian Nationals in the Context of the Enhanced Agreement Between Ukraine and European Union / O. Shchodra // Materials of the First annual plenary session on EU-Ukraine related research “EU- Ukraine: members or neighbours” (Матеріали першої щорічної пленарної сесії „Україна – Європейський Союз: члени чи сусіди?”), м. Київ, 14 листопада 2008 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://polinst.kiev.ua/download/HANDBOOK%20_EU-Ukraine.pdf

Schedule

Page with teachers schedule not found!