Mykhailo Hrabynskyi

Position: Lecturer, International Law Department

Phone (office): (032) 239-47-10

Email: mykhailo.hrabynskyi@lnu.edu.ua

Web page: hrabynskyi.pp.ua

Google Scholar profile: scholar.google.com.ua

Research interests

International economic law, international financial law, financial and credit relations.

Publications

Conferences:

  • Грабинський М. Становлення та розвиток Міжнародного Зеленого Хреста // Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі та інвестиціях: Матеріали II міжнародної наукової конференції, м. Львів, 22-23 жовтня 2013 р. – Львів: НВФ «Українські технології», 2014. – Частина 2. – С.46-47.
  • Грабинський М.І. Міжнародне економічне право: приватно-правовий та публічно-правовий аспекти // Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам V международной заочной научно-практической конференции: «Развитие науки в XXI веке» г. Харьков: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – Донецк: научно-информационный центр «Знание», 2015. – С.79-83.
  • Грабинський М.І. Історія становлення фінансово-економічних та валютно-кредитних публічних правовідносин // Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: зб. наук. праць V щорічної міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 18.02.2016). – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С.46-49.
  • Грабинський М.І. Учасники міжнародних публічних фінансово-кредитних правовідносин // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку державності та правової системи в сучасній Україні» (м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2016.
  • Грабинський М.І. Класифікація суб’єктів міжнародного фінансового права // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства та правозастосування» (м. Запоріжжя, 28-29 жовтня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗМГО «Істина», 2016.

Schedule

Page with teachers schedule not found!