Halyna Fedynyak

Position: Associate Professor, International Law Department

Scientific degree: Candidate of Law Sciences

Academic status: Associate Professor

Phone (office): (032) 239-47-10

Email: halyna.fedyniak@lnu.edu.ua

Research interests

Private international law, international civil procedure, comparative civil and trade law

Publications

Selected publications:

 • Фединяк Г. С. Міжнародно-правове регулювання розрахунків по акредитиву та законодавство України / Фединяк Г. С. // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип. 39. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – С. 120-127.
 • Фединяк Г. Сучасні норми міжнародного приватного права україни стосовно іноземних громадян і осіб без громадянства / Фединяк Г. С. // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 37. – Частина 2. – С. 65-71.
 • Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Международное частное право. Общая часть. Учебник. – Харьков: Право, 2015. – 352 с.
 • Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Практикум з курсу «Міжнародне приватне право». Навч. посібн. – К. : Атіка, 2007. – 312 с.
 • Фединяк Г. С. Транснациональная корпорация как участник гражданско-правовых договоров с принимающим государством : монография. – К.: Атика, 2011. – 372 с.
 • Фединяк Г. С. Правосуб’єктність транснаціональних корпорацій у час глобалізаційних процесів (аспекти міжнародного права та міжнародного приватного права): Монографія. – К.: Атіка, 2007. – 200 с.
 • Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Гортаючи конспект лекційний… // Міжнародно-правові погляди В. В. Преображенської: збірник наукових праць / за ред. В. М. Репецького. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014 – С.71-79.
 • Фединяк Г. С. Правова допомога в міжнародному праві // Юридична енциклопедія. Т.5.– К.: Видавництво “Українська енциклопедія” імені М.П. Бажана, 2003. – С. 36-37.
 • Фединяк Г. С. Деякі види правових джерел європейського приватного права та перспективи його розвитку // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип. 18. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – С.141-146.
 • Фединяк Г. С. Пошук оптимальних форм уніфікації правових норм на прикладі становлення Європейського контрактного права // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип. 19. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – С.143-151.
 • Фединяк Г. С. Значение глобализации и международного права для транснациональных корпораций в интегрирующемся мире // Актуальные проблемы международного права в свете Послания Президента Республики Казахстан в новом мире (Материалы Международной научно-практической конференции). – 18 апреля 2007 г. – Алматы. Изд-во ТОО «Print-S», 2007. – С.449-460.
 • Fedynyak H. International Public Law and International Privatе Law at the Тurn of the 21st Century: Contiguity and Interaction Issus // Nauka prawa miedzunarodowego u progu XXI wieku. Materialy pokonferencyjne/ Pod red. E.Dyni. – 2003.- S.64-72.
 • Phedinyak G. S. On the Issue of Principles of the Private International Law of Ukraine // Journal of international private law. – 2013. – № 2 (80). –  34-44.

Schedule

Page with teachers schedule not found!