Шиба Оксана Андріївна

Посада: старший лаборант кафедри міжнародних економічних відносин

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-81

Електронна пошта: oksana.shyba@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Вплив розвитку транспортної інфраструктури на економічне зростання країн-членів Європейського Союзу

Публікації

  • Шиба О. А. Загальна характеристика проектів транспортної інфра­структури в рамках співпраці Україна – ЄС / О. А. Шиба // Збірник наукових праць. Економічні науки. Буковинський університет. – 2015. – Випуск 11. – С.177-188.
  • Шиба О.А. Стратегія розвитку транспортної інфраструктури Укра­їни в умовах євроінтеграції / О. А. Шиба // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Ч. 8. – С. 35-40.
  • Шиба О. А. Підвищення ефективності автомобільних вантажних перевезень між країнами-членами Європейського Союзу та третіми країна­ми / О. А. Шиба // Журнал «Міжнародні відносини» Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економічні науки. – 2016. – № 9 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ecn/issue/view/174.
  • Шиба О. А. Еволюція наукових поглядів щодо взаємозв’язку роз­витку транспортної інфраструктури та економічного зростання / О. А. Ши­ба // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. / НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАНУ»; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2016. – Вип. 6 (122). – С.7–13.
  • Шиба О.А. Взаємозв’язок розвитку транспортної інфраструктури та економічного зростання / О. А. Шиба // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2016. – № 39. – С. 286-296.
  • Шиба О. А. Підвищення потенціалу транспортної інфраструктури України: досвід країн-членів ЄС / О. А. Шиба // Evropský časopis ekonomiky a managementu» («Європейський журнал економіки та менеджменту). – 2016. – Ч. 5. – С. 35-40.
  •  Prysiazniuk Y. I. The impact of investment in transport infrastructure on economic growth of member of the European Union / Prysiazniuk Y. I., Shyba O. A. // Ekonomist. International Scientific-Analytical Journal Ivane Java­khishvili Tbilisi State University Paata Gugushvili Institute of Economics. – № 1. – 2017. – P. 6-19

Біографія

Oksana Shyba graduated from the Faculty of International Relations of Ivan Franko National University of Lviv with a MA in international economic relations.

In 2013-2017 she was a postgraduate student at the Ivan Franko National University of Lviv.
In 2017 she defended a PhD thesis “Impact of transport infrastructure on economic growth of European Union member states”.