Сагайдак Олександра Петрівна

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Електронна пошта: oleksandra.sahaydak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Дипломатичний протокол та етикет, організація роботи дипломатичних преддставництв.

Курси

Публікації

  • Сагайдак О. Посольство і консульство: організація і форми роботи : навчальний посібник / Олександра Сагайдак, Петро Сардачук, Прикарпатський національний університет ім. В.С. Стефаника, Львівський національний університет ім. І.Я. Франка . – Київ : Знання, 2014 . – 317 с.
  • Сагайдак О. Елементи дипломатичного протоколу в козацьку добу / О. Сагайдак // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 44-52.
  • Сагайдак О. Дипломатичний протокол та етикет : підручник / О. П. Сагайдак ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2012. – 262 с.
  • Сагайдак О., Сардачук П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи: навчальний посібник / Олександра Сагайдак, Петро Сардачук // К. : Знання, 2008.
  • Сагайдак О. П. Словник дипломатичного протоколу та етикету / О. П. Сагайдак ; Європейський ун-т. – К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2006. – 159 с.

Біографія

Закінчила історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту, у 1982-1991 – асистент та доцент кафедри історії України Івано-Франківського педагогічного інституту, у 1992-1996 – доцент кафедри нової та новітньої історії, з 1996 – доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського університету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!