Левицький Тарас Іванович

Посада: доцент кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Електронна пошта: taras.levytskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Право міжнародних організацій, міжнародний захист прав людини.

Курси

Публікації

  • Левицький Т., Дорошенко Н. Особливості ефективності міжнародних механізмів захисту прав людини на прикладі свободи зібрань. Міжнародне право у світі динамічних змін: контури майбутнього міжнародного правопорядку / наук. ред. В. Репецький, І. Земан, В. Гутник. Львів, 2021. С. 245‒273
  • Загальноєвропейські стандарти прав людини: шляхи їх реалізації в Україні (Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 1999)
  • Права людини і Європейський Союз  (Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2003)
  • Деякі аспекти впливу Європейської конвенції з прав людини 1950 року на розвиток прав людини  (Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2006)

Біографія

Закінчив юридичний факультет Львівського університету (1983), аспірантуру Московського університету (1992). У 1993 році захистив дисертацію на тему: “Юридична природа та правове положення Ради Європи”.

Працював асистентом кафедри державного та адміністративного права, доцентом кафедри міжнародного права, деканом факультету міжнародного права і бізнесу Інституту післядипломної освіти ЛНУ.

Стажування:
1994 р. –  викладання впродовж одного семестру курсу міжнародного права в Канзаському університеті США (University of Kansas)
2000 р. – викладання впродовж одного семестру курсу міжнародного права в Орегонському університеті США (University of Oregon).
 
Знання іноземних мов:
Англійська. Свідоцтво про присвоєння кваліфікації ( № 187598) від 29 червня 1978 року. Спеціальність – перекладач англійської науково- технічної літератури. Кваліфікація – перекладач середньої кваліфікації.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!