Гаврилів Оксана Євгенівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Наукові інтереси

Семантика, прагмалінгвістика, соціолінгвістика, варіативна лінгвістика. Австрійський варіант німецької мови, мова і стать, вербальна агресія, мова і емоції, мова і насильство, молодіжна мова, міжкультурна комунікація і мовні контакти.

Курси

Публікації

13 найважливіших мовознавчих праць

Монографії

  • Havryliv, O. PejorativeLexik. Untersuchungen zu ihrem semantischen und kommunikativ-pragmatischen Aspekt am Beispiel moderner deutschsprachiger, besonders ?sterreichischer Literatur. Frankfurt am Main u. a.: Peter Lang, 2003. 155 S. ISBN 3-631-50804-2.
  • Havryliv, O. Verbale Aggression. Formen und Funktionen am Beispiel des Wienerischen. Frankfurt am Main u. a.: Peter Lang, 2009. 220 S. ISBN 978-3-631-59165-9.

Словник

  • Гаврилів, О. Німецько-український словник лайливих слів. Львів: Апріорі, 2005. 142 С. ISBN 966-8256-29-8.
  • Упорядкування матеріалів громадських лекцій «Австрійські наукові вечори»
  • Подорож до Европи. Галичина, Буковина і Відень на шахівниці центральної Европи (Гаврилів О., Гаврилів Т.). Львів: Класика, 2005. ISBN 966-8849-21-3.
  • Нова подорож до Європи (Гаврилів О., Гаврилів Т.) Львів: Класика, 2012. ISBN 978-966-8849-55-8.

Статті

Вибірка повідомлень та інтервю у ЗМІ

Телепередачі:

  • ORF 2 – Nighttalk „St?ckl“ 13.02.2014. 23.00 – 24.00. – ORF 2 – „Heuteleben“ 24.03.2014.17.30 – 18.30.

Відео:

Біографія

1978-1988 – Львівська середня школа номер 8 з поглибленим вивченням німецької мови.

1988-1993 – Львівський університет імені Івана Франка. Диплом з відзнакою, кваліфікація «філолог, викладач німецької мови і літератури».

Академічний шлях

1994-1997 – Аспірантура на кафедрі німецької мови та літератури ЛНУ ім. Івана Франка (науковий керівник – Максимчук Б.В.). Дисертація на тему «Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості німецької пейоративної лексики» (на прикладі сучасних німецькомовних літератур) (2012).

Професійний шлях

1993-1994 – асистент кафедри німецької філології ЛНУ ім. Івана Франка

1993-1996 – науковий співробітник Західного відділення Національної академії наук України (Референт Філії австрійського Інституту Східної та Південно-Східної Європи).

1996-2001 – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

З 2001 – доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка.

Проекти

Найважливіші дослідницькі проекти

2006-2008 – Вербальна агресія на перетині наук про мову і людину» Інститут германістики, університет м. Відень (програма Лізи Майтнер, FWF).

2012-2017 – «Вербальна агресія і соціальні змінні вік – стать – соціальний стан» (програмаЕлізи Ріхтер, FWF).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!