Транспортне право Європейського Союзу

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
11Олексів О. Б.МВП-61

Опис курсу

Курс передбачає висвітлення теоретичних та практичних аспектів діяльності Європейського Союзу в сфері транспортної поліки.

Метою курсу є ознайомлення студентів з правовими основами регулювання європейської інтеграції, функціонування інститутів ЄС в сфері транспортної політики, а також правовим механізмом, який регулює відносини ЄС з Україною в транспортній сфері.

В результаті вивчення курсу студенти мають засвоїти:

 • основні теоретичні проблеми транспортного права Європейського Союзу;
 • функції та повноваження інститутів Європейського Союзу в сфері транспортної політики
 • особливості правових відносин України та Євросоюзу в транспортній сфері.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • становлення і розвиток транспортного права ЄС;
 • як функціонує інституційний механізм ЄС в сфері транспортної політики;
 • особливості правових відносин України з ЄС в транспортній сфері;
 • основні напрямки та результати реформи транспортної сфери ЄС.

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:

 • використовувати знання, набуті в ході вивчення курсу, при вивченні інших дисциплін;
 • застосовувати отримані знання у своїй практичній діяльності;
 • аналізувати джерела транспортного права Європейського Союзу;
 • оцінювати стан відповідності законодавства України з правом ЄС в транспортній сфері.