Теорія кооперації та інтеграції

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Романюк Р. Й.МВР-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВР-51Шаленна Н. М.

Опис курсу

Метою курсу “Теорії кооперації та інтеграції” є вивчення сучасних теоретичних концепцій і підходів до дослідження кооперації та інтеграції з метою формування концептуальних уявлень про сучасні процеси в міжнародному середовищі.

У результаті вивчення нормативного курсу студенти повинні одержати уявлення про зміст класичних та сучасних наукових поглядів на проблематику кооперації та інтеграції міжнародних акторів, розуміти особливості дослідження цих процесів у рамках різних теоретичних підходів, уміти виділити й пояснити основні тенденції та актуальні проблеми світового розвитку з огляду на тренди кооперації та інтеграції.

Важливою умовою вивчення курсу “Теорії кооперації та інтеграції” є наявність у студентів знань із курсів “Теорія міжнародних відносин”, “Міжнародне право”, “Політична географія”, “Міжнародні економічні відносини”, “Політологія” та ін.

Рекомендована література

Основна:

 • 1. Chryssochoou, Dimitris N. Theorizing European integration / Dimitris N. Chryssochoou. – 2nd ed. – Routledge, 2009.
 • 2. Identity, interests, and attitudes to European integration / Lauren M. McLaren. – Palgrave, 2005.
 • 3. Michael O’Neill. The Politics of European Integration. A reader. – Routledge, 2005.
 • 4. Palgrave advances in European Union studies / Michelle Cini and Angela Bourne [Ed]. – Palgrave, 2006.
 • 5. Wiener, Antje. European integration theory / Antje Wiener and Thomas Diez.- 2nd ed. – Oxford University Press, 2009.

Додаткова:

 • 1. Гоці С. Урядування в об’єднаній Європі. – К., 2003. – 286 с.
 • 2. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Моногр. – К., 2006. – 398 с.
 • 3. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / Пер. з англ. – К., 2006. – 696 с.
 • 4. Европейский Союз на пороге XXI века: Выбор стратегии развития. / Ред. Борко, Ю. А., Буторина, О. В. – М.: УРСС, 2001.
 • 5. Європейський Союз: політика, економіка, право. Навч. посібник / За ред. д-ра іст. наук Антонюк, Н.В., канд. юрид. наук Микієвича М.М. – Львів, 2005. – 532 с.
 • 6. Європейський Союз. Словник-довідник / Ред. Марченко М. – К., 2006. – 140 с.
 • 7. Европейский федерализм: современные тенденции / Отв. ред. вып. Твердохлеб А.А. – М., 2000. – 84 с.
 • 8. Копійка В.В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна, К., 2005. – 448 с.
 • 9. Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу: Теорія і практика інтеграційного процесу, – К., 2002, – 253 с.
 • 10. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – Київ, 2002. – 168 с.
 • 11. Світова та європейська інтеграція: Навч. посібник / За ред. проф. Малика Я.Й. – Львів, 2005.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму