Світове фінансове середовище

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Цапко-Піддубна О. І.МВЕ-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВЕ-51Цапко-Піддубна О. І.

Опис курсу

Вивчення дисципліни передбачає формування системи базових знань з науки про міжнародні фінанси, засвоєння закономірностей функціонування світового фінансового середовища та його взаємозв’язок зі світовим економічним середовищем; вивчення структури світового фінансового середовища; ознайомлення з основними функціями світових фінансів; вивчення сучасних фінансових інструментів.

Результати навчання:
знати:
структуру та характеристики складових сучасного фінансового середовища;
основні фінансові інструменти.

вміти:
аналізувати зміни, що відбуваються на міжнародному фінансовому ринку;
володіти інструментарієм фінансових ринків.

Рекомендована література

  1. Міжнародні фінанси: навчальний посібник / О. М. Мозговий, Т. Є. Оболенська, Т. В. Мусієць; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Мозгового. – К.: КНЕУ, 2005. – 557 с.
  2. Шевчук В. Міжнародна економіка: теорія і практика. – Львів: Каменяр. – 2003. – 719 с.
  3. Рут Френклін Р., Філіпенко Антон. Міжнародна торгівля та інвестиції. Підручник / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 743 с.
  4. Шевчук В. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід України. – Львів: Каменяр. – 2001. – 495 с.