Субнаціональний вимір ЄС

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9доцент Калитчак Р. Г.

Опис курсу

Вступ
а) Сьогодні Україна безпосередньо межує з Європейським Союзом, а двостороння взаємодія з цим інтеграційним об’єднанням набуває все більшої динамічності, особливо після підписання Угоди про асоціацію. Подальше зближення України з Європейським Союзом вимагає глибшого вивчення окремих аспектів європейських інтеграційних процесів, щоб вчасно реагувати на виклики двосторонньої співпраці. У цьому контексті академічний модуль, що був впроваджений за підтримки Програми ім. Жана Моне уможливлює одночасно як збагатити власні знання про це інтеграційне об’єднання, так і врахувати вимоги необхідності кращого розуміння регіональної проблематики. З цією метою цей міждисциплінарний за своїм характером курс покликаний забезпечити розуміння особливостей функціонування Європейського Союзу шляхом вивчення його субнаціонального рівня.

б) Навчальний курс є частиною магістерської спеціалізації факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Цей магістерський курс покликаний доповнити навчальну програму з європейських інтеграційних студій, сприяючи отриманню практичних знань з тематики інституційної розбудови та економічного розвитку субнаціонального рівня ЄС, що часто залишається поза увагою загальних курсів. Доцільність курсу також обумовлена потребою краще збагнути рольову функцію українських регіонів у контексті зближення нашої держави з Європейським Союзом та критично осмислити, яким чином інтенсифікація двосторонньої співпраці впливає на різні регіони України. Навчальний курс «Субнаціональний вимір ЄС» поєднує лекційні заняття з практичними семінарами. Окрема увага приділяється збалансованому поєднанню теоретичних аспектів з вивченням практичних прикладів. Студенти також мають можливість брати участь у воркшопах із залученням потенційних працедавців, що уможливлять отримання прикладних компетентностей, зокрема щодо управління проектами ЄС.

в) Навчальний курс розрахований для бакалаврів-міжнародників, правників, економістів, що мають загальні знання про Європейський Союз та його відносин з Україною і належно володіють англійською мовою.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Курс поділений на три ключові тематичні блоки. У першому основна увага буде зосереджена на політичних, інституційних та економічних аспектах регіонів, регіоналізму, регіоналізації та регіональної політики ЄС. У другому йтиметься про особливості субнаціонального виміру у нових країнах-членах, насамперед з Центральної і Східної Європи. У третьому основний наголос робитиметься на важливості євроінтеграційного чинника для України. Зокрема буде критично осмислено взаємодію між ЄС так Україною на регіональному рівні.

Професійна орієнтованість курсу передбачає, що в результаті його засвоєння студенти повинні:
•            Розуміти комплексний характер і релевантність третього рівня врядування Європейського Союзу;
•            Критично оцінювати ефективність та емпірично продемонструвати, яким чином Європейський Союз впливає на інституційний потенціал та економічний розвиток регіонального рівня врядування;
•            Роз’яснити амбівалентну роль ЄС у процесі регіоналізації країн Центральної і Східної Європи;
•           Самостійно визначити і критично осмислювати потенційний вплив Європейського Союзу на процес децентралізації в Україні.
•            Розвинути професійні навички у відповідності до вимог ринку праці.

Рекомендована література

 • Калитчак Р. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах. – К. : Знання, 2007. – 303 с.
 • Регіональна політика : правове регулювання. Світовий та український досвід /В. Куйбіда, А. Ткачук. – К. : Леста, 2010. – 224 с.
 • Регіональна політика Європейського Союзу: підручник / [за ред. Віктора Чужикова]. — К.: КНЕУ, 2016. — 495 с.
 • Регіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів політики. Проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні». – Київ : 2014. – 416 с.
 • Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції: монографія / Н. А. Мікула, В. В. Засадко. – К. : НІСД, 2014. – 316 с.
 • Шамбровський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу – К.: Знання, 2011. – 187 с.
 • Cross-Border Cooperation Structures in Europe: Learning from the Past, Looking to the Future. [Edited by L. Domínguez and I. Pires]. – Euroclio Bruxelles, BEL: Peter Lang AG, 2014.
 • De-Coding New Regionalism. Shifting Socio-Political Contexts in Central Europe and Latin America [Edited by J. W. Scott]. – London : Routledge, 2009.
 • EU Cohesion Policy: Reassessing performance and direction [Edited by J. Bachtler, P. Berkowitz, S. Hardy, T. Muravska]. – New York : Routledge, 2017.
 • Europe, Regions and European Regionalism [Edited by Scully R. and Wyn Jones R.]. – Basingstoke: Palgrave Studies in European Union Politics, 2010.
 • Grabbe H. The EU’s Transformative Power: Europeanization through Conditionality in Central and Eastern Europe. – London: Palgrave Macmillan, 2006.
 • Handbook on Cohesion Policy in the EU [Edited by S. Piattoni and L. Polverari]. – Cheltenham: Edward Elgar, 2016
 • Hughes J., Sasse G., Gordon C. Europeanization and regionalization in the EU’s enlargement to Central and Eastern Europe: the myth of conditionality. – Basingstoke: Palgrave, 2005.
 • McCann Ph. The Regional and Urban Policy of the European Union: Cohesion, Results-Orientation and Smart Specialisation. – Cheltenham: Edward Elgar, 2015
 • Panara, C. The Sub-national Dimension of the EU: A Legal Study of Multilevel Governance. – Cham: Springer, 2015.
 • Regional Dynamics in Central and Eastern Europe: New Approaches to Decentralization [Edited by Palermo F., Parolari Martinus S.]. – Brussels: Nijhoff Publishers, 2013.
 • Rowe C. Regional Representations in the EU: Between Diplomacy and Interest Mediation. – Basingstoke: Palgrave Studies in European Union Politics, 2011.
 • Tatham M. With, Without, or Against the State?: How European Regions Play the Brussels Game. – Oxford University Press, 2017.
 • The Impact of European Integration on Regional Structural Change and Cohesion [Edited by Krieger-Boden Ch., Morgenroth E. and Petrakos G.]. – London: Routledge 2008.
 • The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe [Edited by Loughlin J., Hendriks F., Lidstrom A.]. – Oxford, New York: Oxford University Press, 2011.
 • The Regional Challenge in Central and Eastern Europe: Territorial Restructuring and European Integration [ed. by Keating M., Hughes J.]. – Brussels: P.I.E.-Peter Lang, 2003
 • The Role of the Regions in EU Governance [Edited by Panara C., De Becker A.]. – Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
 • Universities, Cities and Regions Loci for Knowledge and Innovation Creation [Edited by R. Capello, G. Gorzelak and A. Olechnicka]. – London: Routledge 2013
 • Zucca F. International Relations of Local Authorities: From Institutional Twinning to the Committee of the Regions: Fifty Years of European Integration History. – Bruxelles, BEL: Peter Lang AG, 2012.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму