Приватне право Європейського Союзу

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9доцент Головко-Гавришева О. І.МВП-51

Опис курсу

Спільні цінності та правові традиції європейських держав є основою успішності інтеграційних процесів у регіоні, що на інституційному рівні знайшло своє відображення у створенні особливого інтеграційного об’єднання – Європейського Союзу (далі – ЄС). ЄС наділений низкою специфічних рис, серед яких пряма дія та пряме застосування права ЄС є однією із найяскравіших особливостей його правової системи. Саме ці правові характеристики правової системи ЄС зумовлюють особливості реалізації права ЄС, але також і стали запорукою інтенсифікації правотворчості інститутів ЄС. Унаслідок активної правотворчої діяльності інститутів ЄС зросла і кількість правових актів, які, окрім публічно-правових відносин у рамках ЄС, прямо або опосередковано здійснювали вплив і на регулювання відносин приватно-правового характеру. Саме тому в Європі виникли ідеї посилення регіональної уніфікації правового регулювання приватно-правових відносин і стали основою різноманітних доктринальних концепцій європейського приватного права. Об’єктом курсу “Приватне право Європейського Союзу” є теоретичні засади правового забезпечення приватноправових відносин у рамках ЄС, а також практичні аспекти формування єдиного правового поля регулювання приватноправових відносин в рамках Європейського Союзу. Предметом курсу „Приватне право Європейського Союзу” є сукупність норм права ЄС, які спрямовані на регулювання приватно-правових відносин. Метою курсу „Приватне право Європейського Союзу” є формування аналітичних знань та практичних умінь щодо узагальнення досвіду формування єдиного правового поля регулювання приватно-правових відносин у межах ЄС. Завданнями курсу „Приватне право Європейського Союзу” є:

  • ознайомлення студентів із теоретичними основами кодифікації приватного права в Європі;
  • вивчення процесів уніфікації та гармонізації правового регулювання суспільних відносин у рамках ЄС;
  • ознайомлення студентів із основами правового регулювання приватно-правових відносин в рамках Європейського Союзу, з основними доктринальними концепціями європейського приватного права;
  • вивчення теоретичних основ європейського приватного права;
  • формування практичних навиків застосування отриманих знань у сфері регулювання приватно-правових відносин в рамках ЄС.

Матеріал курсу тісно пов’язаний із правом ЄС, економічним правом ЄС, інституційним правом ЄС, трудовим та соціальним правом ЄС, конкурентним правом ЄС, міжнародним публічним правом, міжнародним приватним правом, правовим регулюванням зовнішньоекономічної діяльності, міжнародним комерційним правом) тощо.