Право зовнішніх зносин Європейського Союзу

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10Олексів О. Б.МВП-51

Опис курсу

Нормативна дисципліна «Право зовнішніх зносин Європейського Союзу» передбачає ознайомлення студентів з правовими засадами регулювання відносин Європейського Союзу з країнами не членами та міжнародними організаціями. Спеціальна увага приділена практиці міжнародно-правового співробітництва України з європейськими інтеграційними об’єднаннями.

 Метою курсу є ознайомлення студентів з правовими основами регулювання зовнішніх зносин ЄС, функціонування інститутів ЄС в сфері зовнішніх зносин, а також правовим механізмом, який регулює відносини ЄС з Україною.

В результаті вивчення курсу студенти мають засвоїти:

 • основні теоретичні проблеми правового регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу;
 • методи дослідження права зовнішніх зносин Європейського Союзу;
 • загальні принципи та джерела права зовнішніх зносин Європейського Союзу;
 • специфіку імплементації норм права Євросоюзу у внутрішні правопорядки країн-членів і третіх країн.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • становлення і розвиток права зовнішніх зносин ЄС;
 • інструменти та організаційний механізм зовнішніх зносин ЄС;
 • особливості правових відносин України з ЄС;
 • основні зміни в регулюванні зовнішніх зносин ЄС за Лісабонським договором.

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:

 • застосовувати отриманні знання для вирішення практичних завдань, пов’язаних з розбудовою відносин України з Євросоюзом;
 • аналізувати джерела права зовнішніх зносин Євросоюзу;
 • оцінювати стан відповідності законодавства України з правом Євросоюзу;
 • орієнтуватися в літературі за фахом.