Основи підприємництва

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Гурняк І. Л.МВЕ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316МВЕ-21доцент Гурняк І. Л.

Опис курсу

Курс “Основи підприємництва” для студентів факультету міжнародних відносин, охоплює як теоретичні питання, так і формування навичок ведення господарської діяльності у сучасних умовах.
Основний наголос у даному курсі буде зроблено на вміння виділити основні фактори, задіяні інститути та інституції, явища та їх взаємозв’язки, описати ці фактори та використати побудовану модель на практиці.

Результати навчання:
знати:
Основні аспекти податкового законодавства.
Принципи та підходи до бізнес-планування на рівні підприємства.
Основні помилки у бізнес-плануванні, що стають причиною руйнування бізнесу.
Асоціативні утворення, корисні для функціонування бізнесу.

вміти:
Обрати найбільш прийнятну для бізнесу податкову модель.
Підготувати бізнес-план.
Підготувати оптимальну для бізнесу модель прийняття управлінського рішення.
Робота на основі динамічних мереж.
Кластерна та інші форми організації бізнесу.

Рекомендована література

  1. Шумпетер Й. История экономического анализа в 3 тт. — СПб.: Экономическая школа, 2004.
  2. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / предисл. В. С. Автономова. — М.: ЭКСМО, 2007. — 864 с.
  3. Гурняк І.Л. Про деякі умови виникнення та функціонування перших ТПП Галичини на основі австрійського законодавства (1848-1872 рр.) // Зовнішньоекономічний Кур’єр (спецвипуск, присвячений 150-річчю ТПП України). – Львів, 2000.-С.4-9.