Міжнародний кримінальний суд

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032професор Гутник В. В.МВП-51
1132професор Гутник В. В.МВП-61

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016МВП-51професор Гутник В. В.
1116МВП-61професор Гутник В. В.

Опис курсу

Міжнародний кримінальний суд є єдиним постійнодіючим міжнародним судовим органом, який уповноважений здійснювати кримінальне судочинство щодо осіб, які вчинили найбільш серйозні міжнародні злочини. Він діє на основі багатостороннього договору – Римського статуту Міжнародного кримінального суду, у розробку якого значний вклад зробили українські делегації під час робочих зустрічей та конференцій щодо створення Міжнародного кримінального суду. Юрисдикцію Міжнародного кримінального суду станом на 01 вересня 2017 року визнали 124 держави.

Протягом 2014-2015 року активізувалася співпраця і між Україною та Міжнародним кримінальним судом, що пов’язано з трагічними подіями на майдані Незалежності наприкінці 2013 – на початку 2014 року, окупацією Автономної Республіки Крим у березні 2014 року та збройним конфліктом та території Донецької та Луганської областей у 2014-2017 рр. У зв’язку з цими подіями постало питання про притягнення до індивідуальної кримінальної відповідальності винних у вчиненні міжнародних злочинів осіб.

Вивчення Міжнародного кримінального суду дозволить студентам ознайомитися з основами створення та діяльності МКС: визначити його поняття, дослідити норми права, якими він керується при прийнятті рішень, визначити головні органи та особливості їх функцій у МКС, виявити стадії провадження справ, з’ясувати види покарань які можуть бути застосовані до засуджених осіб, правові основи співпраці між МКС та державами і міжнародними організаціями тощо.

Список навчальної та наукової літератури розрахований на студентів, які окрім української та російської, володіють англійською мовою. До основною навчальної літератури належать фундаментальні праці відомих вітчизняних та зарубіжних дослідників Міжнародного кримінального суду. Для студентів корисним буде відвідування інтернет-сайту МКС http://www.icc-cpi.int/ .

Рекомендована література

Основна література:

 

І. Міжнародні договори та внутрішньоорганізаційні акти та рішення МКС.

 1. Rome Statute of the ICC, 17 July 1998, available at: http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
 2. Regulations of the Office of the Prosecutor. ICC doc.: ICC-BD/05-01-09, 23 April 2009, available at http://icc-cpi.int/NR/rdonlyres/FFF97111-ECD6-40B5-9CDA-792BCBE1E695/280253/ICCBD050109ENG.pdf
 3. Regulations of the Court. ICC-BD/01-01-04, 26 May 2004. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/B920AD62-DF49-4010-8907-E0D8CC61EBA4/277527/Regulations_of_the_Court_170604EN.pdf
 4. Rules of Procedure and Evidence of the ICC, 09 September 2002, available at: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/legal%20texts%20and%20tools/official%20journal/Documents/RulesProcedureEvidenceEng.pdf
 5. Regulations of the Registry, 6 March 2006. ICC-BD/03-01-06-Rev.1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/E8B8B264-70EE-4FA6-9F1D-6A3DA5332525/140143/ICCBD_030106Rev1_English.pdf
 6. Code of Professional Conduct for counsel. Resolution ICC-ASP/4/Res.1. Adopted at the 3rd plenary meeting on 2 December 2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/BD397ECF-8CA8-44EF-92C6-AB4BEBD55BE2/140121/ICCASP432Res1_English.pdf
 7. Judgment pursuant to Article 74 of the Statute, Thomas Lubanga Dyilo (ICC-01/04-01/06), Trial Chamber I, 14 March 2012 , available at: http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1379838.pdf
 8. Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, Germain Katanga (ICC-01/04-01/07), La Chambre de première instance II, 7 mars 2014. available at: http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1744366.pdf.
 9. Judgment pursuant to article 74 of the Statute, Mathieu Ngudjolo Chui (ICC-01/04-02/12), Trial Chamber II, 18 December 2012 available at: http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1579080.pdf
 10. Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute, Thomas Lubanga Dyilo (ICC-01/04-01/06), Trial Chamber I, 10 July 2012 available at: http://icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1438370.pdf
 11. Décision relative à la peine (article 76 du Statut), Germain Katanga (ICC-01/04-01/07), La Chambre de première instance II, 23 mai 2014, available at: http://icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1771079.pdf
 12. Judgment pursuant to article 74 of the Statute, Mathieu Ngudjolo Chui (ICC-01/04-02/12), Trial Chamber II, 18 December 2012, §XI (Disposition). , available at: http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1579080.pdf.

 

 

ІІ. Наукова література.

 1. Bassiouni M.C. Introduction to International Criminal Law, 2nd Revised Edition // M.Cherif Bassiouni. – Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2014. – 1122 P.
 2. Cassese, Antonio et al. (eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary,Vol. I, New York, Oxford University Press, 2002.
 3. Cryer R., Friman H., Robinson D., Wilmshurst E. An Introduction to International Criminal Law and Procedure.: Cambridge University Press, 2010 – 618 p.
 4. Klamberg Evidence in International Criminal Trials: Confronting Legal Gaps and the Reconstruction of Disputed Events / Mark Klamberg. Martinus Nijhoff Publishers, 2013. – 600 p.
 5. McGoldrick V, Rowe P, Donnelly E. The permanent international criminal court: legal and policy issues. – Hart Publishing, 2004. – 498 P.
 6. Miskowiak K. The International Criminal Court: Consent, Complementarity and Cooperation. Copenhagen: Djoef Publishing, 2000.
 7. Pikis G. M. The Rome Statute for the International Criminal Court: Analysis of the Statute, the Rules of Procedure and Evidence, the Regulations of the Court and Supplementary Instruments / Pikis, Georghios M. – Leiden; Boston.: Martinus Nijhoff Publishers, 2010, 330
 8. Rubin A. P. “International Criminal Court: skeptical analysis” In International Law Across the Spectrum of Conflict: Essays in Honor of Professor L.C. Green, Michael N. Schmitt.: Newport, RI: Naval War College, 2000. – P.421-438
 9. Schabas W. An Introduction to the International Criminal Court / William A. Schabas. – Cambridge University Press, 2011 – 594 p.
 10. Schabas W. The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute / William Schabas. : Oxford University Press, 2010 – 1259 p.
 11. The Legal Regime of the International Criminal Court: Essays in Honour of Professor Igor Blishchenko : in Memoriam Professor Igor Pavlovich Blishchenko (1930-2000) / José Doria, Hans-Peter Gasser, M. Cherif Bassiouni.: BRILL, 2009. – 1122 p.
 12. The Rome Statute and Domestic Legal Orders: Constitutional issues, cooperation and enforcement /  Claus Kreß,Bruce BroomhallFlavia Lattanzi and Valeria Santori (eds.).  Vol – . Baden- Baden: Editrice il Sirente, 2005, 543 p.
 13. Грищенко К.І. Міжнародний кримінальний суд – універсальний механізм міжнародного карного правосуддя / К.І. Грищенко // Український часопис міжнародного права. – 2003. — №4. –с.9-13
 14. Гутник В. Міжнародний кримінальний суд: питання ратифікації Статуту та перспективи розгляду справи щодо подій в Україні у 2013/14 / В.Гутник // Український Часопис міжнародного права. – 2014. – №.4– С.126-130
 15. Дрьоміна Н.В. Юрисдикція міжнародних кримінальних судів і трибуналів: Моногр. – Одеса: Фенікс, 2006. – 223 с.
 16. Зелинская Н.А. Международные преступления и международная преступность: Монография. – Одесса: Юридическая литература, 2006. – 568 с.

 

Додаткова література:

 

 1. Ambos K. General Principles of Criminal Law in the Rome Statute // Criminal Law Forum. – Vol. 10. – No. 1. – 1999, pp. 1–32.
 2. Danner M. Enhancing the legitimacy and accountability of Prosecutorial discretion at the International Criminal Court / Allison Marston Danner // The American Journal of International Law. – 2003. – Vol.97. – P. 510-552.
 3. Delmas-Marty M. The Contribution of Comparative Law to a Pluralist Conception of International Criminal Law // Journal of International Criminal Justice. – 1. – No.1. – 2003. – pp. 13–25.
 4. Favre A. ‘Les principes generaux du droit, fonds commun du droit des gens’, in Battelli, Maurice et al., Recueil d’йtudes de droit international en hommage а Paul Guggenheim, Geneve, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, 1968, pp. 366–390.
 5. Fife R.E.. “Penalties”, in The International Criminal Court: the making of the Rome Statute: issues negociations and results. (Ed. Roy S. Lee), Kluwer Law International (1999). – pp.319-345
 6. Gloulx E. A Strong Defence before the International Criminal Court // An Independent Defence Before the International Criminal Court. Proceedings of the held in the Hague, 1-2 November 1999, Series Criminal Sciences. – Amsterdam: Thela Thesis, 2000. – p.7-18
 7. Gutnyk V. The requirements for qualification of defence counsel in the international criminal courts and tribunals / Vitalii Gutnyk // Vilnius University Journal “Teisė”. – 2015. – Vol.95. – P. 182-192
 8. Harhoff F., Mochochoko P. “International Cooperation and Judicial Assistance”, in The International Criminal Court: the making of the Rome Statute: issues negociations and results. (Ed. Roy S. Lee), Kluwer Law International (1999). – pp.305-318
 9. Klafkowski A. The Nuremberg Principles and the Development of International Law, Warsaw, Western Press Agency, 1966, 56 pp.
 10. Lammers J. General Principles of Law Recognized by Civilized Nations (in Kalshoven, Frits et al. (eds.), Essays in the Development of the International Legal Order: In Memory of Haro F. Van Panhuys, Alphen aan den Rijn, The Netherlands, Rockville, Maryland, USA, 1980), pp. 53–75.
 11. McCoubrey H. War Crimes Jurisdiction and Permanent International Criminal Court: Advantages and Difficulties // Journal of Armed Conflict Law. – Vol.3. – 1998. – P.9-26
 12. Orakhelashvili A. The Concept Of International Judicial Jurisdiction: a reappraisal // The Law and Practice of International Courts and Tribunals. – Vol. 3. – 2003. – P. 501-550
 13. Raimondo F. General Principles of Law in the Decisions of International Criminal Courts and Tribunals / Fabián Brill, 2008, 214 pp.
 14. Representing Victims before the International Criminal Court. A Manual for legal representatives. — The Office of Public Counsel for Victims. – 212 p.
 15. Ryngaert C. The Effectiveness of International Criminal Justice / Cedric Ryngaert.: Intersentia, 2009 – 278
 16. Scharf P. Self-Representation versus Assignment of Defence Counsel before International Criminal Tribunals [article]  / Michael P. Scharf // Journal of International Criminal Justice. – Vol. 4. – Issue 1. – March 2006. –  P. 31-46
 17. Sunga L. The emerging system of international criminal law: developments in codification and implementation / Lyal S. Sunga. – Martinus Nijhoff Publishers, 1997 ­– 486 P.
 18. The International Criminal Court: Report of the ILA Working Group on Cooperation with National Systems // Denver Journal of International Law and Policy. – Vol. 25, no. 2 (1997). – P. 293–304
 19. Vyver J. Personal and Territorial Jurisdiction of the International Criminal Court // Emory International Law Review. – Vol. 14. – 2000.
 20. Wenqi Z. On co-operation by states not party to the International Criminal Court / Zhu Wenqi // International Review of the Red Cross – 2006. – Vol. 88. – Number 861 – P. 87-110
 21. Whiting A. Dynamic Investigative Practice at the International Criminal Court // Law and Contemporary Problems. – 2013. – Vol. – p. 163-190
 22. Whiting A. In International Criminal Prosecutions, Justice Delayed Can Be Justice Delivered / Whiting, Alex. // Harvard International Law Journal. – Vol. 50. – No. 2. – 2009. – P.323-364.
 23. Гнатовський М., Кучер О,  Кориневич А. Міжнародний кримінальний суд: ефективність функціонування та переваги для України // Український часопис міжнародного права  –  № 4/2014.  – С. 98-108
 24. Гутник В.В. Безоплатне призначення захисника: досвід Міжнародного кримінального суду // Адвокат. – 2010. – №10. C.23-25
 25. Гутник В. Принцип non bis in idem у практиці діяльності Комітету з прав людини, Міжнародного Трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду / В. Гутник // Адвокат. – 2009. – №10. – С.34-37.
 26. Гутник В.В. Компенсація за судову помилку в Міжнародному кримінальному суді / В. Гутник // Сучасні проблеми правової системи України: збірник матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практич. Конф. (28 жовтня 2010 р., м. Київ) / Київський ун-т права НАН України. – Випуск 2. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – С. 91-92.
 27. Гутник В.В.Адвокатські об’єднання у Міжнародному кримінальному суді / В. В.Гутник // Адвокат. – 2011. – № 7. – С. 31-34.
 28. Дремина Н. Актуальные проблемы международной уголовной юрисдикции //Информационное обеспечение противодействия организованной преступности. Сборник научных статей. Библиотека журнала “Юридический вестник”.– Одесса, 2003. – С. 128 –135.
 29. Дремина Н. Предметная юрисдикция Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии //Актуальні проблеми держави і права: Збірник наук. праць. – Вип. 18.– Одеса, 2003. – С. 455 – 459.Дремина Н. Международный уголовный суд: проблемы юрисдикции //Український часопис міжнародного права. – №4 (Спеціальний випуск: міжнародний кримінальній суд). – Київ, 2003. – С. 76 – 87.
 30. Дремина Н. Учреждение международных уголовных судов ad hoc в ситуации угрозы международному миру и безопасности //Актуальні проблеми політики: Збірник наук. праць. – Вип. 21 . – Одеса, 2004. – С. 58 – 66.
 31. Зотько А. Міжнародний кримінальний суд: перспективи для України. Питання ратифікації Римського статуту // Український часопис міжнародного права – № 4/2014. – С. 109-112
 32. Касинюк О. Проблемні аспекти юрисдикції Міжнародного кримінального суду // Право України. – 2005. – №3. – С.144-147
 33. Касинюк О.В. Еволюція ідеї створення міжнародного кримінального суду // Проблеми розвитку юридичної науки у новому столітті: Тези наук. доп. та повід. учасників наук. конф. молодих учених. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2003. – С. 56-58.
 34. Касинюк О.В. Кримінально-процесуальні питання діяльності міжнародних кримінальних судів [Текст] : Дис… канд. юрид. наук: 12.00.11 / Касинюк Оксана Василівна ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 223 с.
 35. Касинюк О.В. Міжнародне обвинувачення згідно з Римським Статутом Міжнародного кримінального суду // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні (До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод): Тези доп. та наук. повід. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2000 – С. 201-203.
 36. Касинюк О.В. Процедура оскарження в міжнародному кримінальному суді // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2004. – Вип. 65. – С. 179-187.
 37. Київець О. В. Загальні принципи права у практиці Міжнародного кримінального суду та міжнародних трибуналів / О. В. Київець // Право і Безпека. – 2011. – № 2. – С. 11-14
 38. Костенко Н.И. Международное уголовное право: современные теоретические проблемы. М.: Издательство „Юрлитинформ”, 2004. – 448 с.
 39. Кулеба Д. Щосталося з Римским Статутом в Україні / Д. Кулеба // Український часопис міжнародного права. – 2003. – № 4. – С.41.
 40. Лавринович О.В. Основні проблемні питання імплементації положень Римського Статуту Міжнародного кримінального суду до законодавства України та шлях їх вирішення // Український часопис міжнародного права. – 2003. – № 4. – С. 14-19.
 41. Пилипенко В. П..Міжнародний кримінальний суд за Римським Договором 1998 року [Текст] : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.11 / Пилипенко Володимир Пилипович ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 19 с.
 42. Пилипенко В.П. Етапи формування міжнародної кримінальної юстиції // Вісник Львівського університету. – Серія: Міжнародні відносини. – Вип. – Львів, 2000. – С. 429-435.
 43. Пилипенко В.П. До проблеми універсальної юрисдикції Міжнародного кримінального суду // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. – Вип. 4. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 180-185.
 44. Пилипенко В.П. Основні форми міжнародного співробітництва за Римським Договором 1998 року // Держава і право: Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Київ, 2003. – С. 581-586.
 45. Пилипенко В.П. Криміналізація злочину геноциду за Римським Статутом 1998 р. // Український журнал міжнародного права. – 2003. – № 4. – С. 105-110.
 46. Савчин М. Конституційні аспекти ратифікації Римського статуту // Український часопис міжнародного права –  № 4/2014. – С.113-121
 47. Селівон М. Приблеми конституційності Римського Статуту Міжнародного кримінального суду / М. Селівон // Український часопис міжнародного права. – 2003. – № 4. – с.20-25.
 48. Семенов В. С. Міжнародний кримінальний суд: створення і перспективи розвитку / В. С. Семенов, В. М. Погорецький // Право і безпека. – 2003. – 2, № 4. – С. 73-76.
 49. Струн Ж. Международная уголовная юрисдикция, международное гуманитарное право и гуманитарная деятельность // Международный журнал Красного Креста. – ноябрь-декабрь 1997. – №19. – С.719-731
 50. Щур Б. В.Діяльність міжнародного кримінального суду: історія і перспективи / Б. В. Щур // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2011. – Вип. 6. – С. 106-109.С.107
 51. Яворський Я. Організаційна структура Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду // Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія та практика: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 17-18 листопада 2011). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – с.258-260
 52. Яворський Я. Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду: загальна характеристика // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка 8-9 лютого 2011 р. – Львів, Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С.65-66

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму