Міжнародні інформаційні системи і технології

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820Поліщук К. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни є вивчення тенденцій глобального розвитку під впливом високих (інформаційно-комунікаційних) технологій; з’ясування проблем міжнародного співробітництва в галузі інформації; вивчення стратегій і практики міжнародної інформаційної політики; дослідження інформаційної складової глобальної економіки, безпеки, зовнішньої політики та міжнародного права; формування навичок використання зовнішньополітичних комунікативних технологій у міжнародних відносинах.
Завдання курсу спрямовані на ознайомлення студентів з особливостями сучасних міжнародних інформаційних відносин і тенденціями їх розвитку та покликані сприяти розвитку аналітичного та синтетичного мислення завдяки порівняльному аналізу різних підходів до аналізу актуальної світової інформаційної політики та застосуванні теоретичних знань при розгляді закономірностей еволюції сучасних міжнародних інформаційних відносин. В рамках курсу розглядають найважливіші аспекти актуальних світових процесів, структури інформаційно-комунікаційних відносин в основних сферах міжнародного життя. Особлива увага приділяється виявленню загальних та спеціальних тенденцій еволюції міжнародних інформаційних систем і технологій, інтеграційним та відцентровим процесам на міжнародній арені, аналізу закономірностей подій та явищ, які відбуваються у сучасному інформаційному суспільстві.
Засвоєння змісту курсу передбачає знання фактологічного матеріалу, основних теоретичних та практичних проблем міжнародних інформаційних відносин, особливостей та закономірностей актуальних інформаційно-комунікаційних систем і технологій; уміння аналізувати зміст сучасних наукових поглядів на характер світової інформаційної політики, сучасне міжнародне становище та процеси, що відбуваються в різних країнах та регіонах, закономірності та головні тенденції світового розвитку у сфері міжнародних інформаційних відносин; уміння прогнозувати наслідки зіткнення національних інтересів різних держав в інформаційній сфері, розуміти взаємозв’язки між подіями і явищами, що відбуваються на міжнародній арені, здійснювати порівняльний аналіз міжнародно-політичної інформації та використовувати її у практичній діяльності.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму