Міжнародне повітряне право

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Столярський О. В.МВП-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВП-51доцент Столярський О. В.

Опис курсу

Широке міжнародне співробітництво та найрізноманітніші відносини і зв’язки між державами в наші дні призвели до створення дуже численних норм міжнародного права. У зв’язку з цим всю сукупність цих норм стали в даний час поділяти  на відповідні галузі міжнародного права. Однією із таких галузей є повітряне право, під яким розуміють систему норм, що регулюють відносини між державами в зв’язку з використанням повітряного простору з метою здійснення міжнародних повітряних сполучень і забезпечення їхньої безпеки.

Актуальність міжнародного повітряного права бачиться в тому, що жодна сучасна держава не може нормально функціонувати, розвивати свої політичні та економічні зв’язки  без надійної системи міжнародних сполучень з іншими державами.

Особливість правового механізму регулювання міжнародних повітряних сполучень полягає в тому, що в цій регламентації беруть участь як принципи і норми міжнародного права, так і норми національного права різних держав. І для того щоб зрозуміти правовий режим цих повітряних сполучень, права й обов’язки держав, авіапідприємств, екіпажів літаків, авіапасажирів і т.п., необхідно комплексно розглянути всі ці принципи і норми.

Тому  метою даного курсу є дати відомості в цілому про всі найважливіші норми міжнародного і національного права, що регулюють міжнародні повітряні сполучення.

Предметом курсу “Міжнародне повітряне право” є правове регулювання відносин між державами в зв’язку з використанням повітряного простору.

Завданням даної дисципліни є вивчення студентами основних понять та нормативних актів, що мають безпосереднє відношення до використання державами повітряного простору з метою здійснення міжнародних повітряних сполучень і забезпечення їхньої безпеки.

До структури курсу “Міжнародне повітряне право” входить вивченння: основних понять, принципів і джерел міжнародного повітряного права; правового режиму повітряного простору; значення комерційних прав в міжнародному повітряному праві; проблеми боротьби з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації; статусу міжнародних урядових та неурядових організацій в сфері цивільної авіації; правового статусу повітряного судна та його екіпажу; правових основ діяльності авіапідприємств; ролі аеропорту та аеронавігаційних засобів і служб обслуговування повітряного руху; основних положень договору міжнародного повітряного перевезення пасажирів, багажу, вантажу та авіапошти; порядку фрахтування і оренди повітряних суден; підстав відповідальності за шкоду заподіяну іноземним повітряним судном третім особам на поверхні.

Рекомендована література

Міжнародно-правові документи:

 

 1. Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. (Чикагская конвенция) // ДМП. Т. 3. М., 1997. С. 550-567.
 2. Протокол, касающийся изменения Конвенции о международной гражданской авиации 1984 г. // Там же. С. 568-570.
 3. Конвенция о преступлениях и некоторых других действиях, совершенных на борту воздушного судна, 1963 г. // СМД СССР. Вып. XLIV М., 1990. С. 218-225.
 4. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г. // СДД СССР. Вып. XXVII. М., 1974. С. 292-296.
 5. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 г. (Монреальская конвенция) //СДД СССР. Вып. XXIX. М., 1975. С. 90-95.
 6. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1988 г. // ДМП. Т. 3. М., 1997. С. 584-586.
 7. Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства 1991 г. // ДМП. Т. 2. М., 1997. С. 587-591.
 8. Соглашение о практическом использовании положений статьи 83bis Конвенции о международной гражданской авиации 1994 г. // Там же. С. 591-593.
 9. Решение о Концепции охраны воздушного пространства государств — участников СНГ 1996 г. // БМД. 1996. № 7. С. 34-41.
 10. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 1929 г. // СЗ СССР. 1934. № 20. Отд. 2.
 11. Протокол о поправках к Конвенции для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г., от 28 сентября1955 г. // ДМП. Т. 2. М., 1997. С. 608-615.
 12. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, принятую 1971 г., от 24 февраля 1988 г. // СМД СССР Вып. XLV. М., 1991. С. 434-436.
 13. Конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреаль, 28 мая 1999 года) //  http://www.rada.kiev.ua.
 14. Віденська конвенція про охорону озонового шару (22.03.1985 р.) // http://www.rada.kiev.ua.
 15. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (09.11.1979 р.) // http://www.rada.kiev.ua.
 16. Парижская конвенция 1925 г. об ответственности предприятий воздушных сообщений перед пассажирами и грузовладельцами // .http://www.rada.kiev.ua.
 17. Конвенция об открытом море 1958 г. // http://www.rada.kiev.ua.
 18. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствавами в соответствии с Уставом ООН от 24 oктября 1970г. // http://www.rada.kiev.ua.

 

Національне законодавство України:

 

 1. Конституція України (28 червня 1996 р) ─ K. 1996.
 2. Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. ─ ─  N25. ─ Ст. 274 .
 3. Закон України “Про внесення змін до Повітряного кодексу України” //    Відомості Верховної Ради України. ─  ─   N 11. ─  Ст. 89.
 4. Закон України “Про транспорт” // Відомості Верховної Ради України. ─ ─ N 51. ─ Ст. 446.
 5. Закон України “Про державний кордон України” // Відомості Верховної Ради України. ─ ─  N 2. ─ Ст. 5.
 6. Закон України “Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в’їзду в Україну” (10 січня 2002 року) N 2920-III. //  http://www.rada.kiev.ua.
 7. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” (16 жовтня 1992 року) N 2707-XII. //  http://www.rada.kiev.ua.
 8. Положення “Про Державний департамент авіаційного транспорту”. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р. № 573 // Офіційний вісник України. ─  ─  № 13. ─ С. 76.
 9. Положення “Про національного повітряного перевізника”. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1996р. № 1397 // Урядовий кур’єр. ─ 1997. ─ 11 січня.
 10. Тимчасові правила контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р.  № 592 //  ЗП України. ─  ─  № 11. ─ С. 263.
 11. Правила реєстрації аеродромів цивільної авіації. Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 28 вересня 1994 р. № 506.//  http://www.rada.kiev.ua.

 

 

 

Підручники та наукова література:

 

 1. Актуальные вопросы международного   воздушного   права. М.: Междунар. отношения, 1973.
 2. Бордунов В. Д. Процесс становления и развития международного воздушного права.— В кн.: Международное сотрудничество   и   международное   право. М.: ИГПАН,  1977.
 3. Брылов А., Малеев Ю, ИФАЛПА — федерация   пилотов.— Гражданская авиация,    1973, № 3;
 4. Бурмистров М. М. Фрахтование судов и внешнеторговые транспортные операции. М.: Транспорт,   1975.
 5. Бордунов В Д., Котов А.И., Малеев С.Н. Правовое регулирование международных полетов гражданских воздушных судов. М., 1988.
 6. Верещагин А. Н. Международное воздушное  право,  М., ИМО, 1966.
 7. Верещагин А. Н. Международная организация гражданской авиации (ИКАО). М.: РИО МГА, 1969.
 8. Верещетин В.С. Международное воздушное право. Проблемы международно-правового регулирования воздушных сообщений. М., 1966.
 9. Грабарь В. Э. История воздушного права. М., 1927, вып. 1.
 10. Дежкин В.Н. Правовое регулирование международных воздушных сообщений. М., 1987.
 11. Егоров К. Ф. Договор фрахтования и перевозки грузов по иностранному праву: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. Л., 1965.
 12. Зарзар В. А. Современное состояние воздушных средств как предпосылок развития воздушного права.— В кн.: Вопросы воздушного права, М., 1930, вып.1.
 13. Зарзар В. А. Международное публичное воздушное право.—В кн.: Вопросы воздушного права, М., 1930, вып. 1.
 14. Калпин А. Г. Чартер. М.: Транспорт, 1978, с. 63.
 15. Карташкин В. Л. Международная защита прав человека. М.: Междунар. отношения, 1976.
 16. Кейлин А. Д. Правовое положение командира гражданского

воздушного судна.— В кн.: Вопросы воздушного права, М., 1930,  вып. 2

 1. Кельман Е. И. Новые проекты международно-правового регулирования ответственности воздушного    перевозчика    перед третьими лицами.— В кн.: Вопросы воздушного права, М., 1930, вып. 2.
 2. Коваленко И. И. Международные неправительственные организации. М., Междунар. отношения, 1976, с. 97—120.
 3. Колосов Ю. М. Международно-правовая борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.— В кн.: Актуальные вопросы международного воздушного права. М.: Междунар. отношения. 1973.
 4. Коровин Е. А. Проблемы воздушной оккупации в связи с правом на полярные пространства.— В кн.: Вопросы воздушного права, М., 1930, вып. 1.
 5. Курс международного права. В 6-ти т. М.: Наука, 1967, т. 1;
 6. Курс международного права. М.:   Междунар.   отношения, 1972.
 7. Лахтин В. Л. Обзор современного развития воздушного права и его тенденций.— Вопросы воздушного права, М., 1930, вып. 2.
 8. Люблинский Л. И. Преступления в области воздушного транспорта.— В кн.: Вопросы воздушного права. М., 1930, вып. 2.
 9. Малеев Ю. Н., Игнатова Н. С. Безопасность международной аэронавигации при   аренде воздушных судов.— Правоведение, 1978, № 4
 10. Малеев Ю.Н. Международное воздушное право. Вопросы теории и практики. М., 1986.
 11. Матвеев Г. К. Основания гражданско-правовой ответственности. М.: Юрид. лит.. 1970, с. 254—255, 270—271.
 12. Мен. Е. М. Вопросы воздушного страхования.— В кн.: Вопросы воздушного права, М., 1930, вып. 1;
 13. Международное воздушное право / Под ред. А.П. Мовчана. Кн. 1 и 2. М., 1980—1981.
 14. Международные транспортные организации. М., 1987.
 15. Мовчан А. П. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. М.:   Юрид. лит., 1972.
 16. Овчинников В. П. Актуальные проблемы деликтной ответственности в международном воздушном праве.— В кн.: Международное сотрудничество и международное право. М.: ИГПАН, 1977 г.
 17. Остроумов Н. Н. Типы воздушного чартера при международных авиаперевозках.— В кн.: Наука и техника гражданской авиации: научн-техн. реф. сб. Сер.: Междунар. сотрудничество. М.: ГосНИИгражд. авиации, ЦНТИ, 1979. № 1.
 18. Перетерский И. С. Содержание и система воздушного права.— В кн.: Вопросы воздушного права, М., 1930, вып. 1.
 19. Перетерский И. С. Парижская конвенция 1925 г. об ответственности предприятий воздушных сообщений перед пассажирами и грузовладельцами.— В   кн.:    Вопросы    воздушного   права, М., 1930, вып.
 20. Петухов Г. И. Аэропорты и их эксплуатация. М.: Транспорт, 1980.
 21. Усенко Е. Т. Теоретические проблемы соотношения международного и внутригосударственного права.— В кн.: Советский ежегодник международного права. 1978. М.: Наука, 1979.
 22. Aggarwala N., Fenello M. J., Fitz-Gerald G. F. Air Hijacking: an International Perspective. New York, 1971.
 23. Astorquisa A. S. G. El convenio de las Bermudas sobre transporte aereo international: Diss. Santiago (Chile), 1966.
 24. Bin Cheng. The Law of International Air Transport. London; New York, 1962.
 25. Beresford S. M. Surveillence Aircraft and Sattelites — a Problem of International Law.— Journal of Air Law and Commerce, 1960,v. 27, N 2.
 26. Buergenthal Law-Making  in   the   International   Civil Aviation Organisation. Syracuse (N. Y.). 1969.
 27. Buergenthal T. Op. cit., p. 115; Sheffy M. The Air Navigation Commission of the International Civil Aviation Organization.—Journal of Air Law and Commerce, 1958, vol. 25.
 28. Boer С. В. Nationality and Interchange of Aircraft: Diss. Montreal: McCill Institute of Air and Space Law, 1970.
 29. Calkings J. C. N. Acquisition of Operating Authority by Foreign / Air Carriers: the Role of the CAB. White House and Departament of State.— Journal of Air   Law   and Commerce, 1965. vol. 31
 30. De Saussure H. The Civil Aeronautics Board and Air Carriers — Air Law, 1976, v.  1.
 31. Evans A. A Proposed Method of Control.— Journal of Air Law and Commerce, 1971, v. 37, N 2.
 32. Falliot Nouvelles  orientations   des  organismes  intergouvernementaux d’aviation civile.— Revue francais de droit aerien. 1976.N 3.
 33. Ferreira E. A. The Capacity Problem under the Argentine Doctrine in International Air Law. Cordowa, 1954.
 34. Jones H. A. The Equation of Aviation Policy.— Journal of Air Law and Commerce, 1960. vol. 27. N 3.
 35. Haanappel P. С. Annals of Air and Space Law. Toronto, 1976, v. 1.
 36. Lissitzin 0. International Air Transport and National Policy. New York, 1942.
 37. Lissitzyn 0. International Air Transport and National Policy. New York, 1942.
 38. Morris W. and M. Dictionary of Words and Phrase Origin. New York, 1964, v. ІІІ.
 39. Popescu D. Principles Governing the Transport Capacity in  Bilateral  Air Agreements of  Some  Socialist States.—Revue roumame de sciences sociales, 1971. N 3.
 40. Sand P. International   Unification  of  Air Law.— Law and Contemporary Problems,  1965. vol. 30.
 41. Samuels A. The Legal Problems: An Introduction.— Journal of Air Law and Commerce, 1971, vol. 37. N 2.
 42. Shawcross and Beaumont on Air Law. London, 1972, vol. 2.
 43. Shawcross, Beaumont. Air Law. London, 1977, p.
 44. Shubber S. Jurisdiction Over Crimes on Board Aircraft. The Hague. 1973.
 45. The Tokyo Convention and Federal Judical Jurisdiction.— Journal of Air Law and Commerce, 1969, vol. 35, N 2.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму