Міграційні процеси у міжнародних відносинах

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Федина С. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Курс «Міграційні процеси у міжнародних відносинах» спрямований на студентів міжнародних відносин і основний акцент робить на тому, як міграційні процеси сприяли утворенню української діаспори у різних країнах світу, та як на сучасному етапі світове українство формує феномен «українського світу» та лобіює українське питання перед урядами своїх країн проживання. Курс покликаний допомогти молодим фахівцям визначити основні міграційні тенденції, основні напрями розселення українців у світі, окреслити політику держав щодо української меншини та, відповідно, роль української діаспори у формуванні зовнішньої політики держав.
Підсумок курсу: презентація, аналітична робота.

Рекомендована література

  • 1. Закордонне українство: сутність, структура, самоорганізація. Підручник / [В. Б. Євтух, А. А. Попок, В. П. Трощинський, та ін.] – К.: Альтерпрес, 2011. – 304 с.
  • 2. Трощинський В. П. Українці в світі / В. П Трощинський, А. А. Шевченко. – К.: Вид. дім “Альтернативи”, 1999 – 260 с.
  • 3. Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, регіо¬нальний та національний виміри: (Понятійний апарат, кон¬цептуальні підходи, теорія та практика): Енциклопедія / Упоряд. Ю. І. Римаренко; За ред. Ю. Римаренко. — К.: До¬віра, 1998.
  • 4. Євтух В. Українська діаспора. Соціологічні та істори¬чні студії. — К.: Вид УАННП «Фенікс», 2003.
  • 5. Макарчук С. А. Українська діаспора країн Америки.
  • 6. Закордонне українство: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/ukrainians-abroad
  • 7.УКРАЇНСЬКА ВСЕСВІТНЯ КООРДИНАЦІЙНА РАДА (УВКР) http://www.uvkr.com.ua
  • 8. СВІТОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ (СКУ) http://www.ukrainianworldcongress.net/home/index_ua.html
  • 9. ЕВРОПЕЙСЬКИЙ КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ EUROPEAN CONGRESS OF UKRAINIANS http://www.eukrainians.net
  • 10. Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою http://miok.lviv.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму