Міграційне право Європейського Союзу

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10Олексів О. Б.МВП-51

Опис курсу

Майже у всіх державах-членах Європейського Союзу питання міграцій та притулку досягло найбільшого рівня політичної важливості, і ці держави стикнулися з важливою проблемою потоків біженців та мігрантів. Європейське міграційне право і політика стали логічним наслідком становлення Європейського внутрішнього ринку як зони без внутрішніх кордонів. Існує очевидний зв’язок між концепцією Європейського внутрішнього ринку і  правового регулювання  в’їзду та проживання громадян третіх держав. Ця проблема є особливо важливою для України, громадяни якої формують значні міграційні потоки до країн ЄС. Саме тому метою спецкурсу “Міграційне право Європейського Союзу” є дослідження існуючої системи вільного руху осіб в межах Європейського Союзу, включаючи особливості  його правового регулювання.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

  • становлення і розвиток міграційного права ЄС;
  • правові засади діяльності інститутів Європейського Союзу в сфері вільного руху осіб;
  • особливості правових відносин України з ЄС з питань міграцій;
  • основні напрямки вдосконалення правового регулювання міграційних процесів в ЄС.

В результаті вивчення курсу студент повинен вміти аналізувати основні документи ЄС в сфері вільного руху осіб, а також використовувати знання, набуті в ході вивчення спецкурсу, у своїй практичній діяльності.