Методологія економічної науки

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного економічного аналізу і фінансів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
102Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Туниця Т. Ю.МВЕ-51
1016доцент Кузенко Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016МВЕ-51доцент Кузенко Н. В.
доцент Кузенко Н. В.

Опис курсу

Метою вивчення даного курсу є:

а) ознайомлення студентів з теоретичними концепціями міжнародного економічного аналізу ;

б) вивчення функціонування сучасних світових товарних ринків;

в) оволодіння інструментами аналізу ефективності зовнішньоекономічної політики держави на макро – та мікрорівні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:
класичні теорії міжнародної політичної економії, сучасні моделі міжнародного економічного аналізу;
знати сучасні тенденції світових товарних ринків;.

вміти:
застосовувати згадані моделі до реальних ситуацій у міжнародних економічних відносинах ї;

володіти:
інструментарієм діяльності міжнародних економічних інститутів та їх політики