Лобізм у міжнародних відносинах

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Комарницький М. М.МВР-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВР-51доцент Комарницький М. М.

Опис курсу

Мета курсу – розвиток і вдосконалення у студентів теоретичних знань та навичок аналізу процесів прийняття рішень, ролі та значення груп інтересів в сучасній політиці та міжнародних відносинах, розуміння особливостей взаємодії держави і громадянського суспільства, вивчення функціонування лобізму як політичного інституту у США та країнах ЄС, проблематики законодавчого регулювання лобістської діяльності в Україні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:
• теоретичні аспекти вивчення процесів політичного лобізму у міжнародних відносинах;
• процес інституціоналізації та специфіку розвитку політичного лобізму в США та країнах ЄС;
• структуру сучасного громадянського суспільства, роль і значення груп інтересів, історичні типи лобізму в політиці;
• відмінності лобізму і політичного тиску;
• перспективні тенденції розвитку лобізму в світі та Україні;
• умови кодифікації / законодавчого оформлення лобізму;
• моделі політичного лобізму в сучасних міжнародних відносинах;
• фактори і детермінанти, що впливають на розвиток системи лобіювання політичних інтересів.

вміти:
• набути навички аналізу соціально-політичних процесів, що відбуваються як в Україні, так і в світі;
• виробити навички самостійного аналізу сучасних проблем політики, інтерпретацій різних концепцій та ідей.

Рекомендована література

 • 1. Chari, R., Hogan, J., & Murphy, G. Regulating lobbying: A global comparison. – Manchester: Manchester University Press, 2010.
 • 2. Coen D. et. al. Lobbying the European Union: institutions, actors, and issues. – Oxford University Press, 2009.
 • 3. Dionigi M.K. Lobbying in the European Parliament. – New York: Palgrave Macmillan, 2017.
 • 4. Drutman L. The Business of America is Lobbying: How Corporations Became Politicized and Politics Became More Corporate. – Oxford University Press, 2015.
 • 5. GR и лоббизм: теория и технологии : учебник и практикум для бакалавриата G71 и магистратуры. — М.: Издательство Юрайт, 2015.
 • 6. Holyoke T. Interest Groups and Lobbying: Pursuing Political Interests in America. – Boulder, CO: Westview Press, 2014.
 • 7. Kennedy S. The Business of Lobbying in China. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005.
 • 8. Lowi T., Ginsberg B., Shepsle K. American Government: Power and Purpose. Core 11th Edition. – New York: W. W. Norton & Company, 2011.
 • 9. Zetter L. Lobbying: The Art of Political Persuasion. – Harriman House Ltd, 2011.
 • 10. Бюджетный лоббизм в США: от Дж. Буша ‒ мл. к Б. Обаме: монография / С.С. Костяев. − М.: Финансовый университет, 2017. – 288 с.
 • 11. Вуйма А. Ю. Лоббирование. Как добиться от власти нужных решений. − СПб.: Питер, 2008. − 384 с.
 • 12. Інститут лобіювання в Україні та за кордоном: походження, проблеми, перспективи розвитку. Науково-інформаційне видання / Д. Базілевич, В. Нестерович, В. Федоренко; Інститут професійного лобіювання та адвокасі. – К., 2015. − 111 с.
 • 14. Меньшенина Н. Н., Пантелеева М. В. Лоббизм. − М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург, 2016.
 • 15. Муращенков С.В. Институт лоббизма в условиях трансформации политической системы. – Тула, 2010.
 • 16. Фельдман П.Я. Лоббизм: теория и практика. – Москва: Горячая линия – Телеком, 2015. — 120 с.
 • 17. Ясиневич Я. Стратегія, тактика та інструменти лобістських кампаній. Навчальний посібник. – К.: Фонд «Європа ХХІ», 2008. – 120 с.