Моделювання геополітики

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Комарницький М. М.МВР-61

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116МВР-61доцент Комарницький М. М.

Опис курсу

Метою вивчення курсу є глибоке усвідомлення студентами теоретичних основ геополітики, сутності геополітичних процесів у сучасному світі, особливостей геостратегії провідних держав світу, виникнення, розвиток і проблеми врегулювання геополітичних конфліктів у сучасному світі, формування української геополітичної думки, геополітичних концепції вітчизняних та іноземних вчених щодо України, основних проблем геостратегії України на міжнародній арені.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
– поняття про геополітику як міждисциплінарну наукову дисципліну, особливості її об’єкта, предмета, методів і функцій;
– головні категорії геополітики, її закони, геополітичні епохи; геополітична свідомість та її прояви;
– розвиток геополітичних ідей у ХХ та на початку ХХІ століття;
– геополітичну структуру сучасного світу;
– геополітичні проблеми різних регіонів світу;
вміти:
– визначати тенденції розвитку геополітичної ситуації у світі в цілому та окремих його регіонах;
– аналізувати геополітичне положення окремих держав світу;
– визначати головні напрями геостратегії держав на міжнародній арені.

Рекомендована література

 • 1. Бжезінський З. Стратегічне бачення: Америка і криза світової влади — Львів: Літопис, 2012.
 • 2. Гаджиев К. С. Геополитика. 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016.
 • 3. Глобальні зміни світу – 2025. Доповідь Національної розвідувальної ради США. Переклад з англійської. – Львів: Літопис, 2010.
 • 4. Глобальне управління – 2025: вирішальний момент. Доповідь Національної розвідувальної ради США. Переклад з англійської. – Львів: Літопис, 2011.
 • 5. Глобальные тенденции 2030: Альтернативные миры» (Global Trends 2030: Alternative Worlds), Публикация Национального совета по разведке, Вашингтон, 2013.
 • 6. Глобальные тенденции — Парадокс прогресса (Global Trends 2035: Paradox of Progress), Публикация Национального совета по разведке, Вашингтон, 2017.
 • 7. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика: Навч. посібник для студ. гуманіст спец. вищих навч. закл. – К.: Либідь, 2003.
 • 8. Ожиганов Э.Н. Моделирование и анализ политических процессов. – М.: РУДН, 2009.
 • 9. Хрусталев М. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза: Учеб. пособие для вузов — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. — 208 с.
 • 10. Cohen S. Geopolitics: The Geography of International Relations. – Lanham: Rowman & Littlefield, 2015.
 • 11. Flint C. Introduction to Geopolitics. – Abingdon: Routledge, 2017.
 • 12. Klieman A. Great Powers and Geopolitics: International Affairs in a Rebalancing World. – Cham: Springer, 2015.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму