Європейські регіональні організації

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Федина С. Р.МВР-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632МВР-31Федина С. Р.

Опис курсу

Курс спрямований на поглиблення та систематизацію знань щодо регіональних міжнародних організацій в Європі, деталізоване дослідження процесу зародження та становлення цих об’єднань у післявоєнний період, їх еволюції та адаптації до умов глобалізації та інтеграції, детальне вивчення методів, інструментів, структури та видів їхньої діяльності, висвітлення основних проблем розвитку регіональних міжнародних організацій та з’ясування їх ролі у сучасних міжнародних відносинах. Детально розглядається участь України в ОБСЄ, РЄ, ЦЄІ, ОЧЕС та СНД. Окремо аналізується співробітництво та перспективи вступу у НАТО і ЄС та стан відносин з іншими європейськими регіональними міжнародними організаціями. Структура курсу включає лекційні та семінарські заняття. Передбачається самостійна підготовка студентом письмової роботи (есе) з питань, що розглядаються в рамках курсу. Навчальний курс розрахований для студентів-міжнародників, що вже вивчали історію міжнародних відносин та ознайомлені з базовими поняттями і концепціями теорії міжнародних відносин та міжнародного права, зокрема права міжнародних організацій.
Вимоги до засвоєння змісту курсу. Засвоєння змісту курсу передбачає знання фактологічного матеріалу, розуміння особливостей становлення та функціонування регіональних міжнародних організацій на європейському континенті, вміння аналізувати стан їх взаємовідносин із іншими суб’єктами міжнародних відносин та їх вплив на міжнародно-політичну ситуацію.