Європейські інтеграційні процеси

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент Калитчак Р. Г.

Опис курсу

Мета навчального курсу – поглиблення та систематизація знань про європейську інтеграцію, деталізоване дослідження процесу зародження та становлення об’єднувальних процесів на континенті, їх еволюції та адаптації до викликів як глобального, так і регіонального характеру, осмислення ключових теоретичних підходів до вивчення європейських інтеграційних процесів, аналіз методів, інструментів та інституційного забезпечення діяльності Європейського Союзу, висвітлення основних проблем його розвитку та з’ясування ролі ЄС у сучасних міжнародних відносинах. Окремо аналізується стан відносин та перспективи вступу України у Європейський Союз.

Навчальний курс розрахований для студентів-міжнародників, що вже вивчали історію міжнародних відносин та ознайомлені з базовими поняттями і концепціями теорії міжнародних відносин та міжнародного права, зокрема права міжнародних організацій.