Європейське бізнес право

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
5доцент Головко-Гавришева О. І.

Опис курсу

Невід’ємним елементом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є формування всеохопної зони вільної торгівлі формату ЗВТ+, елементи якої почали діяти ще до повного набуття чинності цією угодою.  Лібералізація руху основних економічних факторів – товарів, послуг, праці та капіталу призвів до формування потужного європейського acquis communautaire, які призвело і призводять до формування нових європейських бізнес-стандартів.

Мета курсу – ознайомити слухачів із засадами правового регулювання підприємницької діяльності у ЄС та сформувати блок навиків та уміння критичного осмислення для визначення переваг, недоліків, тенденцій та перспектив розвитку правового регулювання співробітництва між Україною та ЄС з економічних питань.

Завдання курсу: 

–          Розкрити форми та методи міждержавного співробітництва у сфері правового регулювання підприємницької діяльності у ЄС;

–          Охарактеризувати повноваження і роль інститутів ЄС у процесі формування стандартів ведення підприємницької діяльності;

–          Дослідити правові засади регулювання економічної інтеграції у ЄС (приватно-правові аспекти);

–          Вивчити правові механізми співпраці між ЄС та Україною, зокрема проблеми реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо впровадження стандартів ЄС щодо ведення підприємницької діяльності та окреслити потенційні напрями і шляхи їхнього подолання

А також

–          Сформувати навики crtitical thinking і самостійного аналізу сучасного стану впровадження правових стандартів Європейського Союзу в Україні у сфері правового регулювання підприємницької діяльності;

–          Розвинути уміння формулювати свою позицію у формі аналітичних довідок і матеріалів, пов’язаних з обґрунтуванням позиції України щодо співробітництва з ЄС щодо лібералізації торгівлі між Україною та ЄС;

Курс пов’язаний з такими дисциплінами як теорія держави і права, міжнародне публічне право, вступ до права ЄС, право СОТ, міжнародне приватне право та правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Оцінювання знань: відповідно до стандарту факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму