Актуальні проблеми зовнішньої політики країн регіону

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
9доцент Зінько І. З.

Рекомендована література

 1.  Бураков Ю., Кипаренко Г. Країни заходу у другій половині XX ст.- Львів: Студії, 1995.- 167с.
 2. Газін В., Копилов С. Новітня історія країн Європи та Америки. 1945-2002 рр. – Київ: Либідь, 2004. – 623 с.
 3. Вахудова М.-А. Нерозділена Європа. Демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму. – К.: Втдав. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – 379 с.
 4. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.
 5. Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник. – К: Знання, 2008. – 839 с.
 6. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – 532 с.
 7. Європейський Союз: структура, функції, механізми / За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2002 – 176 с. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 8. Европейские страны СНГ. Место в „Большой Европе”/Под ред. В. Грабовски, А.В. Малыгина, М.М. Наринского. – М.:Международные отношения, 2005. – 308 с.
 9. Зарубежные страны. Выпуск 1:1998-2003 гг/ Автор-составитель Я.М. Бердычевский. – Запорожье:Премьер, 2003. – 624 с.
 10. Зіллер Ж.. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз / Пер. з фр. В.Ховхуна. – К.: Основи, 1996. – 420 с.
 11. Зінько І. Зовнішня політика країн Північної Європи. – Львів: ЛНУ ім.. І. Франка, 2015. – 328 с.
 12. Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу: Теорія і практика інтеграційного процесу. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2002. – 253 с.
 13. Соціально-економічна географія світу/ за ред. Кузика С.П.- Львів, 2002.
 14. НАТО. Довідник. – К.: Основи, 1997.
 15. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 16. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 448 с.
 17. Юго-Восточная Європа в епоху кардинальних перемен/ Под ред. А.А. Языковой. – М.: Весь мир, 2007. – 347 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму