Навчально-методична лабораторія країнознавства факультету міжнародних відносин

  • Про лабораторію
  • Співробітники

Завідує – Миронюк Н. Д.

Навчально-методична лабораторія країнознавства створена 10 лютого 1993 року. До 1996 р. діяла в статусі кабінету країнознавства при кафедрі політичної географії та країнознавства. З 1996 року кабінет функціонує як навчально-методична лабораторія країнознавства і є підрозділом факультету міжнародних відносин.

Навчально-методична лабораторія країнознавства створювалась з метою забезпечення необхідною літературою студентів та викладацького складу факультету. Її основу склали підручники передані з фондів Наукової бібліотеки університету та ряду факультетів ЛНУ.  Велику кількість іноземних видань було отримано в дар від закордонних університетів та “Фонду Відродження”, яким було передано 30-ти томну енциклопедію “Britannica”.

Література навчально-методичної лабораторії охоплює питання історії міжнародних відносин, зовнішньої політики країн світу, міжнародної інформації, зовнішньої політики України, країнознавства, міжнародного туризму, світової економіки, міжнародного бізнесу, теорії і практики перекладу, іноземних мов, міжнародного права та права Європейського Союзу. Фонди лабораторії систематично поповнюються з відділу комплектування навчальної літератури Наукової бібліотеки університету та за рахунок книг, виданих викладачами факультету, які були придбані за кошти факультету.

Навчально-методична лабораторія країнознавства тісно співпрацює з викладачами факультету міжнародних відносин. Відбувається щорічна звірка навчальних планів, повідомляється викладачам про забезпеченість літературою та узгоджується видача необхідної навчальної літератури з даних дисциплін. З більшості предметів, які викладаються тільки на факультеті міжнародних відносин, забезпеченість навчальною літературою сягає 100% завдяки підручникам, написаних викладачами факультету та виданих університетом чи куплених за кошти факультету.

Здійснюється щорічна підписка періодичних видань, які відповідають тематиці навчальних планів факультету міжнародних відносин. Відповідно до цього, бібліотека отримує наступні журнали: «Зовнішня торгівля: право та економіка», «Мировая экономика и международные отношения», «Foreign Affairs Chronicless», «Международное право и международные организации», «Международные процессы», «Политическая наука», «International and Comparative Law». У наявності також є повна збірка випусків «Вісника ЛНУ. Серія міжнародні відносини».

Станом на 1 грудня 2015 року книжковий фонд становить 14721книг на суму 448565грн. 57коп., з яких 38% від загального фонду лабораторії (5596 примірників) складають даровані та книги придбані за кошти факультету.

biblioteka

Співробітники

завідувачМИРОНЮК Наталія Дмитрівназавідувач