Svitlana Pysarenko

Position: Professor, International Economic Relations Department

Scientific degree: Doctor of Geographical Sciences

Academic status: Professor

Phone (office): (032) 239-4748

Publications

Published 287 scientific papers, including articles in foreign periodicals in English, Polish and Serbian languages.

Selected publications:

1. Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України : підручник / С. М. Писаренко, Л. А. Українець. — К. : Знання, 2015. — 398 с.

2. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації спільної регіональної політики Європейського Союзу [Текст] : монографія / Світлана Писаренко ; НАН України, Ін-т регіон. дослідж. – Л. : [б. в.], 2009. – 152 с. : табл. – (Серія “Проблеми регіонального розвитку”).

3. Менеджмент європейської економічної інтеграції [Текст] : підручник / [С. М. Писаренко та ін.] ; за ред. С. М. Писаренко. – К. : Знання, 2012. – 373 с.

4. European integration principles of territorial – administrative reform in Ukraine / Svitlana Pysarenko // Вісник Львівського університету. Серія міжнар. відносини. – 2016. – № 39. – С. 235-243.

5. Особливості сучасного розвитку світової економіки [Текст] : курс лекцій / Писаренко С. М., Українець Л. А., Черняга Л. П. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Львів : ЗУКЦ, 2016. – 206, [1] с.

Schedule

Page with teachers schedule not found!