Зубарева Антоніна Євгенівна

Посада: доцент кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Наукові інтереси

Міжнародне право прав людини, право міжнародних договорів, право міжнародних організацій.

Публікації

1. Зубарева А. Є. Доповіді держав-учасниць Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права 1966 р. як елемент моніторингового механізму Комітету ООН з прав людини / А. Є. Зубарева // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. – 2013. – Вип. 6- 1(2). – С. 227–230.

2. Зубарева А. Е. Историческая ретроспектива создания и функционирования Комитета ООН по правам человека / А. Е. Зубарева // «Legea și viața» («Закон и жизнь»). – 2014. – № 6/2. – С. 67–70.

3. Зубарева А. Є. Юридичні підстави діяльності Комітету ООН з прав людини / А. Є. Зубарева // Наше право. – 2013. – №5. – С. 180–184.

Біографія

Народилася 5.03.1989 р. у м. Львові.

У 2006-2011 рр. навчалася на юридичному факультет Львівського національного університету імені Івана Франка.

2011 р. – отримала диплом магістра права.

У 2011-2014 рр. навчалася у аспірантурі на кафедрі міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2015 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Міжнародно-правовий статус Комітету ООН з прав людини».

З 2015 р. працює на кафедрі міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка на посаді асистента

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!