Зінько Ігор Зиновійович

Посада: професор кафедри країнознавства і міжнародного туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-56

Електронна пошта: ihor.zinko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Зовнішня політика Європейського Союзу та країн світу, національні меншини та діаспора у міжнародних відносинах, етнополітика, політичний регіоналізм у сучасному світі, міжнародний туризм.

Курси

Вибрані публікації

Автор понад 70 публікацій.

Серед головних:
1. Ukraine: the Dilemma of Reginalism // Transition. – Vol.2. No.12., 1997. (with Sarah Birch). -Р. 22-25.

2. Система знань про етнос, державу і суспільство //Політика і час. -№12.- 1997.- С. 43-48. (в співавторстві з М.Мальським).

3. Актуальні проблеми регіоналістики як науки // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип. 5.- Львів, 2001 – с. 12-15.

4. Східна Азія /Соціально-економічна географія світу. Підручник для студентів вищих учбових закладів. – Тернопіль, 2002.- (колектив авторів).

5. Європейський регіоналізм та глобальний розвиток // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. Вип. 9.- Львів, 2003. – С. 45-50.

6. Внутрішня регіоналізація країни як принцип наукового країнознавства // Вісник Львівського національного університету. Серія “міжнародні відносини”. Вип. 14.- Львів, 2004 – С.39-44.

7. Етнічний склад населення та міжнаціональні відносини в сучасній Україні / Регіон Балтійського моря. – Уппсала (Швеція)-Львів, 2005. – колективна монографія. – С. 308-314.

8. Україна в системі європейської та регіональної безпеки / Регіон Балтійського моря. – Уппсала (Швеція)-Львів, 2005. – колективна монографія. – С. 344-351. (у співавторстві з М. Мальським).

9. Регіон як наукова конструкція //Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Випуск 15, 2005.- C.164-168.

10. Rozwój turystyki we współczesnej Mołdowie // Badania naukowe. Wyższa szkola umiejętności, Kielce, Polska, vol. 17., No 1-2, s. 183-190.

11. Polityka rozwoju regionalnego a biznes turystyczny we współczesnej Ukrainie// Współczesne wyzwania polityki regionalnej w Polsce i na Ukrainie. Badania naukowe. T.3. Wyższa szkoła umiejętnosci im. Staszica. Kielce, 2006 – S.157-164.

12. Współczesny stan a problemy rozwoju hotelarstwa na Ukrainie //Badania naukowe. Wyższa szkola umiejętności, Kielce, Polska, 2007.

13. Етнічна та національна політика України //Видання УІІ Міжнародної наукової конференції “Формування етнічної і національної тотожності на польсько-українському пограниччі”. Люблін (Польща), 2007.

14. Регіони – “третій рівень влади” у сучасній європейській політиці //Вісник Львівського національного університету ім.. І. Франка. Серія “міжнародні відносини” №22, 2007. – с. 42-47.

15. Регіон як константа європейської історії та політики //Вісник Львівського національного університету ім.. І. Франка. Серія “міжнародні відносини”. №25, 2008. – С.26-32.

16. Геополітичні чинники регіональної ідентичності та політичної культури //Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 76. Частина ІІ (у двох частинах). – К.: Київський національний університет ім.. Т. Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2008. – С. 17-20.

17. Суспільно-політична роль “другого” міста країни //Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2009. – С.73-77. Структурні особливості регіональної політичної ідентичності /Вісник Львівського національного університету ім.. І. Франка. Серія міжнародні відносини. – 2009. –Вип.26. – С.118-124.

18. Regionalizm we współczesnych procesach politycznych na Ukrainie /Materiały konferencji międzynarodowej „Mediatyzacja życia politycznego w Polsce i innych krajach postkomunistycznych w świetle transformacji ustrojowej. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, 2010. Tom 14. – S. 102-111.

19. Спільна міграційна політика ЄС в програмах загальноєвропейських політичних партій //Вісник Львівського національного університету ім.. І. Франка. Серія міжнародні відносини. – 2010.-Вип..27. С.3-9. ( у співавторстві з Байковським П Б.)

20. Problemy działalności turystyczno-rekreacyjnej w polsko-ukraińskiej Strategii współpracy transgranicznej /I edycja Międzynarodowego kongresu naukowego «Gospodarka-edukacja-kultura” „Globalna gospodarka w warunkach kryzysu światowego. – Kielce, 2010.- S. 207-223.

21. Wybrane problemy zanieczyczszenia powietrza /Rocznik swiętokszyski. Seria B. Nauki przyrodnicze. Tom 31. – – Kielce 2010. – S.73-85.- (razem z S. Salą)

22. Проблеми та перспективи формування Карпатської міжнародної туристично-рекреаційної системи/ Вісник Львівського національного університету ім.. І. Франка. Серія міжнародні відносини. – 2012 .- Вип. 29.- С.63-71.

23. Україна у новій геополітичній реальності: стратегічний посередник чи буфер? //Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка. Серія міжнародні відносини. – 2012 .- Вип. 30. – С.113-119.

24. Політичний регіоналізм у сучасній Африці: чинники та тенденції розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин / КНУ ім. Т. Шевченка, Ін-т. міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, ч. 2. – С. 3-12. (разом з Байковським П.Б., Федунь О.В).

25. Особенности политической географии современной Украины //Rocznik Swiętokrzyski. – 2014. – №34 – С. 67-71.

26. Європейський вектор трансформації екологічної політики України //Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2014 . – Випуск 35. – С. 3-13. (разом з Федунь О.В.).

27. Зінько І.З. Регіональні та регіоналістські партії у політичному просторі Європи // Науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах «Грані». – 2013. – №6 (98). – С. 144-149. (разом з Байковським П.Б.).

28. Euromaidan as an Instrument of Transformation of the Ukrainian Society// Open Europe: Cultural Dialogue across Borders. – Opole, 2014. – P. 85-100.- (with Baykovsky Petro).

29. Geopolityczne dylematy Ukrainy w obliczu globalizacji i wpływów wilkich mocarstw // Przegląd geopolityczny. – 2014. – Tom 9.- S. 133- 151.(razem z Valentin Mihailov, Stanisław Sala).

30. Геополітичні детермінанти євроінтеграційної політики Республіки Молдова// Науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах «Грані». – 2015. – №6 (№122) – С. 157-163. (разом з Антонюк Н.В.).

31. Сучасна позиція Азербайджану в міжнародних організаціях //Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2015 .- Випуск 36. – С. 36-46. (разом з Байковським Б.П.).

32. Зовнішня політика країн Північної Європи: навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 328.

33. Закарпаття в системі геополітичних інтересів України //Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2016 . – Випуск 38. – С. 43-49.

Біографія

Народився 20 червня 1960 року в с. Середпільці Радехівського р-ну Львівської області. З 1977 по 1982 р.  навчався на географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка (диплом з відзнакою).  У 1984-1992 рр. – інженер, молодший науковий співробітник Львівського відділення Інституту економіки АН України (тепер – Інститут регіональних досліджень НАН України). У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію.  З 1992 р.  по грудень 2015 р. – доцент, а з грудня 2015 р.  по даний час – професор кафедри країнознавства і міжнародного туризму факультету міжнародних відносин.

Підготував чотирьох кандидатів політичних наук. Володіє німецькою, англійською (зі словником), польською та російською мовами.

Організатор студентської молодіжної організації “Молода дипломатія”.

Викладає предмети: «Зовнішня політика країн Європи», «Зовнішня політика Європейського Союзу», «Національні меншини та діаспора у зовнішній політиці країни», «Сучасні соціально-економічні та політичні процеси в Україні», «Теоретичні основи країнознавства».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!