Зазуляк Зоряна Миколаївна

Посада: асистент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Наукові інтереси

Американознавство, мультилатералізм у міжнародних відносинах, неореалістична теорія міжнародних відносин, історія міжнародних відносин, глобалістика, цивілізаційні теорії.

Вибрані публікації

Zazuliak Z. Crisis of multilateralism and international security [Електронний ресурс] / Z. Zazuliak // The Copernicus Journal of Political Studies. –Torun: Dom Wydawniczy DUET and Wydawnictwo Adam Marszalek, 2012. –No. 2(2). – P. 169–179.

Зазуляк З. М. Політичний вимір мультилатералізму США у Латинській Америці/ З. М. Зазуляк // Гілея : наук. вісник. – 2016. – № 104. – С. 224–229.

Зазуляк З. М. Основні підходи до визначення мультилатералізму / З. М. Зазуляк // Гілея : наук. вісник. – 2013. – № 78. – С. 327–331.

Зазуляк З. М. Фактор США у регіоні Латинської Америки на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : КНУ ім. Т.Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2014. – Ч. 1. – Вип. 120. – С. 173–182.

Зазуляк З. М. Теоретичне обґрунтування мультилатералізму у політичній думці Сполучених Штатів Америки [Електронний ресурс] / З. М. Зазуляк // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. Міжнародні відносини. Сер. “Політичні науки”. – 2015. – №5. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2507/2237.

Зазуляк З. М.Сучасний стан та чинники розвитку латиноамериканського мультилатералізму / З. М. Зазуляк // Вісник Львівського університету. Серія “Міжнародні відносини”. – 2015. – Випуск 37. – Ч. 3. – С. 150–159.

Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – Ч. 1. – 476 с.

Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – Ч. 2. – 832 с.

Біографія

Закінчила факультет міжнародних відносин Львівського університету, працювала асистентом кафедри політології та міжнародних відносин Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка», зараз – асистент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби ЛНУ ім. І. Франка.

Кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – «Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку», тема кандидаської дисертації: «Мультилатералізм США у Латинській Америці» (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2016).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!