Зарума Олена Романівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: olena.zaruma@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Прагматика політико-правового дискурсу, когнітивна лінгвістика, переклад і міжкультурна комунікація.

Курси

Вибрані публікації

I. Наукові праці

Тези

1. Studying Conversational Patterns. // Викладання англійської мови в Україні. Тези міжнародної лінгвістичної та методологічної конференції IATEFL. Львів, 1995. – С. 180-181.

2. How to Overcome Communication Difficulties. // New Strategies and Practices in TESOL. Тези першої української національної конференції TESOL. Вінниця, 1996. С. 118.

3. Використання відео на заняттях з іноземної мови. // Multimedia in Foreign Language Teaching. Тези доповідей наукової конференції – Київ, 1997. С. 63. (співавторство)

4. Types of Clichés in Official Documents of International Organizations. // The Art and Science of TESOL. Тези другої української національної конференції TESOL. Вінниця, 1997. С. 44.

5. Language as a Means of Marshalling Political Support and Opposition. // Multiplicity and Diversity of TESOL Experiences. Тези другої української національної конференції TESOL.Вінниця, 1998. С. 144-146.

6. Функціональні особливості міжнародно-правової термінології. // Комп’ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах. Тези третьої міжнародної наукової конференції Львів, 1998.С. 76-77.

7. Titles of political and legal agreements // TESOL Ukraine: XXI century perspectives. Тези четвертої української національної конференції TESOL. Вінниця, 1999. С. 127-128.

8. Питання кореляції суспільно-політичної та політологічної лексики // Актуальні питання державного будівництва і подолання кризових явищ у суспільстві. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції професорсько-викладацького складу. Київ, 1999. С. 162-163.

9. Some Syntactic Peculiarities of International Law Documents // Language Teaching: Classroom, Lab and Beyond. Тези п’ятої української національної конференції TESOL. Вінниця, 2000. С. 159.

10. Прагматико-комунікативна спрямованість текстів міжнародних договорів // Міжнародні відносини: політичні, правові, кономічні і лінгво-країнознавчі аспекти. Матеріали звітної наукової конференції факультету міжнародних відносин. Львів, 2010. С. 314-318.

11. Домінантний характер номінативних структур у текстах міжнародних договорів // Міжнародні відносини: олітичні, правові, економічні і лінгво-країнознавчі аспекти. Матеріали звітної наукової конференції факультету міжнародних відносин. Львів, 2011.С. 152-154.

12. Міжфразові зв’язки як механізм реалізації когерентності тексту // Матеріали звітної наукової конференції факультету міжнародних відносин. Львів, 2012. С.122-124.

13. Типи законодавчих норм та особливості їх реалізації у текстах міжнародних договорів // Materials of International Scientific and Practical ConferencePerspective Trends in Scientific Research”. Bratislava, Slovak Republic. 2015. Vol 2.C 65-67.

Статті

14. Лексика англомовних політологічних текстів (на матеріалі міжнародних угод) // Іноземний текст за фахом: лінгводидактичні аспекти. – Львів: “Світ”, 1998. С. 190-196.

15. Генезис, контрастивна семантика та детермінація політологічних понять // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. 1999.Вип. 1. С. 433-440.

16. Лексико-семантичні особливості текстів міжнародних договорів // Іноземна філологія. Львів, 1999. Вип. 111. С. 144-149.

17. Архітектоніка міжнародних договорів: синтактико-когнітивні аспекти // Іноземна філологія. Львів, 2001. Вип. 112. С. 224-231.

18. Тексти міжнародних договорів у структурі політологічної літератури: теоретичні питання, детермінація понять // Філологічні студії. –2001.Вип. 2. С. 51-60.

19. Мовний стиль, комунікативні завдання та прагматика текстів міжнародних договорів // Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. С. 266-272.

20. Семантика, дистрибуція та актуалізація договірної лексики у текстах міжнародних договорів // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Ужгород, 2006. – Вип. 4. С. 303 -313.

21. Договірна лексика у дієслівних словосполученнях як конструкт спеціальних стандартів (на матеріалі текстів міжнародних договорів) // Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. – 2008. – Вип. 106. С. 158-166.

22. Зарума О. Р. Когнітивний характер структурування основних положень текстів міжнародних договорів / О. Р. Зарума // Нова філологія. – 2011. – № 44. – С. 56-61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2011_44_16.

23. Communicative and Pragmatic Peculiarities of the Texts of International Agreements // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Slovakia. – 2015. Vol.3. No.4. – С. 139-143.

Переклади

24. Tutorials: Technology of Formulated Preparations in Pharmacy. Переклад Курсу занять зі спеціальності “Технологія препаратів у фармації” для студентів третього курсу фармацевтичного факультету Львівського державного медичного університету. Львівський державний медичний університет. – Львів, 2002. 93 с.

25. R.Lesyk, B.Zemenkovsky Synthesis and Anti-inflammatory Activity of Some 2Arylamino-2 Thiazoline 4 ones. Acta Poloniae Pharmaceutica. // Acta Poloniae Pharmaceutica Drug Research. Vol. 60. 2003. N 6. P. 457-466.

26. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право. Переклад навчального посібника. Львів, Астролябія, 2005. – 520 с.

27. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право. Переклад навчального посібника. Львів, Астролябія, 2006. – 702 с.

II. Навчально-методичні праці

Програми

28. Англійська мова як перша іноземна. Програма курсу для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 1999. – 32 с. (у співавторстві з Козак Т.М.)

29. Англійська мова як перша іноземна. Програма курсу для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 2003. – 23 с.

30. Іноземна мова. Вимоги до підсумкового іспиту з першої іноземної мови для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 2003. – 16 с. (у співавторстві з Бик І.С.)

31. Англійська мова як перша іноземна. // Програми курсів та плани практичних і семінарських занять. – Львів, 2005. – С. 5-14.

32. Англійська мова як перша іноземна. // Програми курсів та плани практичних і семінарських занять. – Львів, 2008. – С. 9-23.

33. Вимоги до підсумкового іспиту з першої іноземної мови для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 2003. – 16 с. (у співавторстві з Бик І.С.)

34. Програма навчальної дисципліни 3.19 Іноземна мова. // Програма навчальної дисципліни 3.19 Іноземна мова напрямів підготовки 6.030201 MB, 6.030202 МП, 6.030203 МЕВ, 6.030204 МІ, 6.030205Кр, 6.030206 МБ факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2010. – 16 с.

35. Програма навчальної дисципліни 3.20 Іноземна мова. // Програма навчальної дисципліни 3.20 Іноземна мова напрямів підготовки 6.030201 факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів, 2010. – 30 с.

Навчально-методичні розробки

36. Англійська мова. Методичні вказівки для студентів філософського факультету. – Львів: ЛДУ 1998. – 32 с. (у співавторстві з Маркелова С.П.)

37. Places: Location and Sightseeing. Методична розробка для проведення занять з теми “Places: Location and Sightseeing” для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 2003. – 60 с. (у співавторстві з Михайленко Н.О., Сащин О.М., Тхоровська С.В.)

38. Education. Методична розробка для проведення занять з теми “Education” для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 2003. – 69 с. (у співавторстві з Михайленко Н.О., Сащин О.М., Тхоровська С.В.)

39. Meals and Diet Методична розробка для проведення занять з теми “Meals and Diet” для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 2005. – 91 с. (у співавторстві з Михайленко Н.О., Сащин О.М., Тхоровська С.В.)

40. Weather and Natural Calamities. Методична розробка для проведення занять з теми “Weather and Natural Calamities” для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 2006. – 104 с. (у співавторстві з Михайленко Н.О., Сащин О.М., Тхоровська С.В.)

41. Appearance, Character and Personality. Методична розробка для проведення занять з теми “Appearance, Character and Personality.” для студентів факультету міжнародних відносин. – Львів, 2006. – 114 с. (у співавторстві з Михайленко Н.О., Сащин О.М., Тхоровська С.В.)

42. Grammar Practice: Articles. – Львів, 2011. – с. 43.

43. Grammar Practice: Nouns. – Львів, 2011. – с. 43.

44. Grammar Practice: Adjectives. – Львів, 2011. – с. 41.

45. Grammar Practice: Adverbs. – Львів, 2011. – с. 44.

46. Grammar Practice: Pronouns and Conjunctions. – Львів, 2011. – с. 46.

Посібники

47. Англо-український дипломатичний словник. Словник за ред. І.Бика. – К.: Знання, 2006. – 702 с.

48. Практичний курс англійської мови / О.Р.Зарума, Н.О. Мхайленко, О.М. Сащин, С.В. Тхоровська. За ред. О.Р. Заруми. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 552 с.

49. Grammar Practice. Tenses: Present. – Львів, 2012. – с. 96.

50. Grammar Practice. Tenses: Past, Reported speech. – Львів, 2012. – c. 92.

51. English for University Students. (Практичний курс англійської мови) / О.Р.Зарума, Н.О.Михайленко, О.М.Сащин, С.В. Сащин; За ред. О.Р.Заруми. – 2-е видання. – Вінниця: Нова книга, 2012. – 496 с.

52. Grammar Practice. Getting along with English Grammar. Part I – Вінниця: Нова книга, 2013. – 264 с.

53. International Relations: Theory and Practice. Manual for students of International relations / O. Zaruma, I. Byk, N. Drofyak, O. Tolochko. – Lviv, 2016. – 83.

Біографія

Філолог-германіст, перекладач, канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач секції англійської мови.

1994 – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.
1992–94 – учитель англійської мови СШ 18 м. Львова.
З 1994 викладає на факультеті міжнародних відносин.
З 1998 – завідувач секції англійської мови кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка.
З 1999 викладає в Інституті післядипломної освіти та до університетської підготовки ЛНУ імені Івана Франка.

2001 року захистила дисертацію “Англійська лексика текстів міжнародних договорів: структурні, семантичні та дискурсні особливості”.
Автор понад 50 праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!