Занько Юрій Степанович

Посада: професор кафедри країнознавства і міжнародного туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-46-56

Електронна пошта: yuriy.zanko@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Питання раціонального використання трудових ресурсів, управління трудовим потенціалом регіону, глобальні проблеми сучасності, перспективи розвитку міжнародного туризму.

Курси

Вибрані публікації

Мальська М. П., Пандяк І. Г., Занько, Ю. С. Організація готельного обслуговування: підручник. – К.: Знання, 2011.

Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Занько Ю. С. Корпоративне управління: теорія та практика. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012.

Організаційно-економічні важелі розвитку системи туристичних послуг Львівської області / М. Мальська, Ю. Занько // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29(1). – С. 64-72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_29(1)__12.

Українсько-польське економічне співробітництво: торгівля, туризм, інвестиції / М. Мальська, Ю. Занько // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 281-287. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_30_34.

Критеріально-функціональні ознаки послуг та їх особливості у сфері туризму / М. Мальська, Ю. Занько // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 34. – С. 251-259. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_34_29.

Антонюк Н., Занько Ю. Державна політика України у сфері туризму: досвід і проблеми реалізації // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2008. – Вип. 24. С. 7-12.

Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для слухачів факультету економіки, менеджменту та міжнародного права // Ю.С. Занько, В.Й. Плиса. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2014.

Біографія

Кандидат економічних наук, доцент, директор Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка. Заслужений працівник освіти України.

Закінчив географічний факультет Львівського університету (1979), кандидат економічних наук (1986), доцент (1993), доктор політичної економії (Мюнхен, 1995), з 2004 року – директор Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського університету.

Започаткував і очолив проведення навчальних країнознавчих практик студентів факультету міжнародних відносин.

Нагороди

Заслужений працівник освіти України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!