Ярмола Оксана Володимирівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: oksana.yarmola@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Теоретична граматика, методика викладання іноземних мов.

Курси

Вибрані публікації

Підручники, навчальні посібники

Долінська Н. В., Ярмола О. В. Short Stories for Home Reading for Students of International Relations and Law Departments: навчальний посібник / Н. В. Долінська, О. В. Ярмола. – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – 132 с. (Міністерство освіти і науки України №1/11-12922 від 13.08.2013).

Тези доповідей на міжнародних конференціях в Україні

Ярмола О. В. Диктант як ефективний метод активізації мислення студентів та свідомого засвоєння навчально-пізнавального матеріалу у вивченні іноземної мови [Текст] / Н. В. Долінська, О. В. Ярмола. / / Міжнародні відносини : політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка 8 – 9 лютого 2011р. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету  імені Івана Франка, 2011. – С. 181 – 182.

Ярмола О. В. Навчальна ефективність диктанту як комплексного прийому для контролю за засвоєнням, узагальненням та систематизацією матеріалу у вивченні іноземної мови [Текст] / Н. В. Долінська, О. В. Ярмола / / Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції факультету міжнародного бізнесу і менеджменту Тернопільського національного економічного університету 7 – 8 квітня 2011 р. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – С. 173 – 174.

Ярмола О.В. Методична цінність домашнього читання у викладанні іноземної мови [Текст]/ Н. В. Долінська, О. В. Ярмола / / Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції кафедри іноземних мов та технічного перекладу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 19-21 квітня 2012 р. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С.61.

Навчально-методичні праці:

Ярмола О. В. Методичні вказівки для проведення занять з теми Crime and punishment для студентів другого курсу факультету міжнародних відносин [Текст] / О. В. Ярмола. – Львів : Інформаційно-методичний центр факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 52 c.

Ярмола О. В. Методичні рекомендації з домашнього читання для студентів факультету міжнародних відносин [Текст] / Н. В. Долінська, І. В. Лосєва, О. В. Ярмола. – Львів : Інформаційно-методичний центр факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 122 с.

Ярмола О. В. Short stories for home reading (for students of International relations and Law Departments): навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. В. Долінська, О. В. Ярмола. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 154 с.

Біографія

Освіта
2003 – диплом магістра (спеціальність: «Мова та література (англійська)»; кваліфікація: магістр філології; викладач англійської і німецької мов та світової літератури), ЛНУ ім. Івана Франка.

Професійна діяльність
2003 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!