Ярмола Оксана Володимирівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Наукові інтереси

теоретична граматика, методика викладання іноземних мов

Публікації

Тези доповідей на міжнародних конференціях в Україні:

  1. Ярмола О. В. Диктант як ефективний метод активізації мислення студентів та свідомого засвоєння навчально-пізнавального матеріалу у вивченні іноземної мови [Текст] / Н. В. Долінська, О. В. Ярмола. / / Міжнародні відносини : політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти. Матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка 8 – 9 лютого 2011р. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету  імені Івана Франка, 2011. – С. 181 – 182.
  2. Ярмола О. В. Навчальна ефективність диктанту як комплексного прийому для контролю за засвоєнням, узагальненням та систематизацією матеріалу у вивченні іноземної мови [Текст] / Н. В. Долінська, О. В. Ярмола / / Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції факультету міжнародного бізнесу і менеджменту Тернопільського національного економічного університету 7 – 8 квітня 2011 р. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – С. 173 – 174.

 

  1. Ярмола О.В. Методична цінність домашнього читання у викладанні іноземної мови [́Текст]/ Н. В. Долінська, О. В. Ярмола / / Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції кафедри іноземних мов та технічного перекладуЛьвівського державного університету безпеки життєдіяльності 19-21 квітня 2012р. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С.61.

 

Навчально-методичні праці:

  1. Ярмола О. В. Методичні вказівки для проведення занять з теми Crime and punishment для студентів другого курсу факультету міжнародних відносин [Текст] / О. В. Ярмола. – Львів : Інформаційно-методичний центр факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 52 c.
  2. Ярмола О. В. Методичні рекомендації з домашнього читання для студентів факультету міжнародних відносин [Текст] / Н. В. Долінська, І. В. Лосєва, О. В. Ярмола. – Львів : Інформаційно-методичний центр факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 122 с.
  3. Ярмола О. В. Short stories for home reading (for students of International relations and Law Departments): навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н. В. Долінська, О. В. Ярмола. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 154 с. – ISBN 978-617-10-0082-7.

Біографія

Освіта
2003 – диплом магістра (спеціальність: «Мова та література (англійська)»; кваліфікація: магістр філології; викладач англійської і німецької мов та світової літератури), ЛНУ ім. Івана Франка.

Професійна діяльність
2003 – дотепер – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!