Утко-Масляник Юлія Мирославівна

Посада: асистент кафедри європейського права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-99

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів ас. Утко-Масляник Ю.М. охоплює: міжнародне валютне право, міжнародне космічне право, космічне право ЄС.

Публікації

Утко-Масляник Ю. М. Международно-правовые механизмы решения проблемы космического мусора в странах Европейского Союза. Revista Moldoveneascăde Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (Молдавский журнал международного права и международныхотношений). Кишинёв, 2014. № 2 (32). С. 77–87.

Утко-Масляник Ю. М. Інституційний механізм реалізаціїєвропейської космічної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Збірник наук. праць Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Київ, 2013. № 115. Ч. 2.С. 210–217.

Утко-Масляник Ю. М. Міжнародно-правові аспектиспівробітництва України з Європейським Союзом у космічній сфері // Юридична Україна. – Київ, 2012. № 5 (113). С. 96–101.

Утко-Масляник Ю. М. Правові аспекти становлення співробітництва держав – членів Європейського Союзу у космічній сфері. //Збірник наукових праць Національного авіаційного університету. Гуманітарна серія. Київ, 2012.№ 11–12. С. 85–88.

Утко-Масляник Ю. М. Правове регулювання космічної діяльностіза національним законодавством держав – членів ЄС // Юридична Україна. Київ, 2011. № 7 (103). С. 100–104.

Біографія

2003-2008 – навчалась на факультеті міжнародних відносин  (спеціальність – «Міжнародне право») Львівського національного університету імені Івана Франка, де здобула кваліфікацію «Юрист-міжнародник. Перекладач»;

2008-2011 – навчалась в аспірантурі на кафедрі європейського права, факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2011-2018 – лаборант кафедри європейського права, факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2018 – досі асистент кафедри європейського права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;

2018 – захистила кандидатську дисертацію у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків) на тему «Правові аспекти співробітництва держав – членів Європейського Союзу у космічній сфері».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!