Туниця Тарас Юрійович

Посада: професор кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-46-02

Наукові інтереси

Проблеми сталого розвитку, оптимізованого ресурсоспоживання в контексті міжнародних економічних відносин, сировинні та фінансові ринки.

Курси

Вибрані публікації

Діалектика глобалізації в контексті екологічного імперативу / Ю. Туниця, Е. Семенюк, Т. Туниця // Вісник Національної академії наук України. – 2008. – № 2. – С. 8-24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2008_2_2

Методологічні основи Екологічної Конституції Землі / Ю. Туниця, Е. Семенюк, Т. Туниця // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 5. – С. 7-15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2010_5_2

Державне регулювання розподілу прав на викиди парникових газів як інструмент екологічно ефективних бюджетних інвестицій / Т. Ю. Туниця, Д. І. Ходико // Наукові праці НДФІ. – 2012. – Вип. 3. – С. 129-133. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2012_3_20

Що заважає практичному втіленню ідеї Екологічної Конституції Землі? / Е. П. Семенюк, Т. Ю. Туниця // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 4. – С. 30-38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2012_4_5

Біографія

Закінчив факультет міжнародних відносин Львівського університету (1998), аспірантуру (2001), стажувався у Консульстві України в Нью-Йорку (США, 1994), Посольстві України у Вашингтоні (США, 1995), Геттінґенському університеті (Німеччина, 1996).

1998-99 – асистент кафедри менеджменту зовнішньо-економічної діяльності Лісотехнічного університету (м. Львів);

1999-2002 асистент кафедри міжнародних економічних відносин;

з 2003 – доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів Львівського університету;

2001 – кандидат економічних наук (Міжнародні аспекти формування галузевої політики сталого розвитку (на матеріалах лісового господарства));

2007 – доктор економічних наук (Економічна політика збалансованого природокористування в умовах глобалізації (теоретико-методологічні аспекти)).

 

Проекти

Виконував міжнародні науково-дослідні та навчальні проекти за програмами INTAS (1996-97), Tempus-Tacis (1998-99), Flemish International Project (1999).

 

Нагороди

Грамота ВАК “Наймолодшому доктору економічних наук” (2007).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!