Толочко Орест Ярославович

Посада: асистент кафедри іноземних мов

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Наукові інтереси

перекладознавство

контрастивна лінгвістика

експресивний синтаксис

стилістика

лінгвістика тексту

Публікації

  1. Толочко О.Я. Особливості відтворення експресивності речень зі зворотним порядком слів (на матеріалі англомовних перекладів прози Олеся Гончара) // «Іноземна філологія»: Український науковий збірник, Випуск 15. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 191-201.
  2. Толочко О.Я. «Інверсія як засіб відтворення семантично значущих концептів в оригінальному та перекладному дискурсі» (за матеріалами романів М. Осадчого «Більмо» та Б. Антоненка- Давидовича «Смерть»). // Вісник Львівського університету. Серія “Іноземні мови”. Випуск 14. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 272-280.
  3. Толочко О.Я. «Інверсія в оригінальному та перекладному дискурсі: до питання про шляхи відтворення експресивності». // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови, зарубіжна література, методика викладання. Том 6, № 1 (16). – Донецьк: ДонНУ, 2009. – С. 149-160.
  4. Толочко О. Я. “Відтворення експресивності інверсії у перекладі” (на матеріалі українських перекладів романів Р. Олдінгтона, Ф.-С. Фіцджеральда та Е. Гемінгвея). // Всеукраїнська наукова конференція “Григорій Кочур в контексті української культури другої половини ХХ віку”  (Львів 14-15 жовтня 2005 року). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 262-270.
  5. Толочко О.Я. «Відтворення семантики стилістичної інверсії» (на матеріалі перекладів повісті М. Коцюбинського «Fata Morgana») / О.Я. Толочко. – Вісник КНЛУ. Серія «Філологія». Том 12 № 2. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. С. 101-109.
  6. Толочко О.Я. «Експресивна інверсія і перекладацька множинність» (на матеріалі роману Д.-Г. Лоуренса «Коханець леді Чатерлей». // Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». Випуск 193. – Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ, 2010. – С. 153-159.
  7. Толочко О.Я. «Відтворення стилістичної функції експресивної інверсії у перекладі когнітивні аспекти» // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна .література. Методика викладання. Том 8, № 1 (22).– Донецьк: ДонНУ, 2011. – С. 133-145.
  8. Толочко О.Я. «Чинники експресивності синтаксичної моделі P-S в англійському та українському художньому дискурсі» // Наукові записки. – Випуск 118. – Серія «Філологічні науки» (Мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 300-306.
  9. Толочко О.Я. «Інверсія як елемент ідіостилю американських письменників «Втраченого Покоління» (Перекладознавчий аспект)» // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. зарубіжна література. Методика викладання. Том 10, № 2 (29) – Донецьк: ДонНУ, 2013. – С. 105-116.
  10. Толочко О. Я. Факторы экспрессивности дивергентных синтаксических моделей с инверсией в художественных текстах (Сопоставительный анализ) (на материале английского, украинского и русского языков) // Международный научно-исследовательский журнал № 2 (33), Часть 2. – С. 53 -57. – Екатеринбург, 2015.

Біографія

Дата народження: 1977 р. м. Львів.

1994-1999 рр. – навчання у Львівському державному університеті імені Івана Франка (факультет іноземних мов, кафедра англійської філології). (Диплом з відзнакою).

З вересня 2000 р. – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка.

Тема дисертації: «Експресивна інверсія у художньому перекладі» (на матеріалі англійських та українських текстів); Спеціальність: 10.02.16. – «перекладознаство». Науковий керівник: Проф. Зорівчак Р. П.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!