Столярський Олег Васильович

Посада: доцент кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Наукові інтереси

Міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, міжнародне кримінальне право, міжнародне фінансове право, міжнародне повітряне право та європейське право.

Курси

Вибрані публікації

Права людини в умовах національного та глобального правопорядку / О. В. Столярський // Юридична наука. – 2011. – № 1. – С. 39-42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2011_1_6.

Вплив універсальних інституцій на протидію транснаціональній організованій злочинності / О. В. Столярський // Актуальні проблеми держави і права. – 2014. – Вип. 74. – С. 392-396. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_74_60.

Правове регулювання міжнародних перевезень : навчальний посібник / Олег Васильович Столярський . – Київ : Знання, 2012 . – 318 с.

Генезис концепції міжнародного кримінального права / О. Столярський // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 175-179.

Біографія

Закінчив юридичний факультет Львівського інституту внутрішніх справ (2001), аспірантуру Львівського університету (2004). У 2001 – викладач кафедри міжнародного права Тернопільської академії народного господарства, з 2004 – асистент, з 2009 – доцент кафедри міжнародного права Львівського університету.

У 2006 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на тему “Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!