Станкевич Інна Євгенівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Наукові інтереси

Міжкультурна комунікація, акціональний та комунікативний методи у викладанні іноземних мов

Публікації

Статті:
1.Станкевич І.Є. Етапи розвитку мовної компетенції та методи викладання іноземних мов студентам міжнародних відносин. / Л.В. Струтинська, І.Є. Станкевич // Вісник Львівського національного університету. Серія міжнародні відносини. – Випуск 32 – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, жовтень 2012. – 9с. (в друці).

Тези доповідей на конференціях:
1. Станкевич І.Є. Чи існує чудодійна методика вивчення іноземної мови? / І.Є. Станкевич // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: всеукраїнська науково-практична конференція, 6-7 квітня 2012р. – Дніпропетровськ, 2012. – С.31-33.
2. Переваги і недоліки комунікативного методу у викладанні іноземної мови студентам ВНЗ. / І.Є.Станкевич, Л.В.Струтинська // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: 4 міжнародна науково-практична конференція, 24-25 травня 2012 р. – Київ, 2012. – С.96-98.
3. Станкевич І.Є. Іноземна мова як засіб формування іншомовної професійної компетентності майбутнього фахівця. / Л.В.Струтинська, І.Є.Станкевич // Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: 3 міжрегіональний методичний семінар, 1 червня 2012 р. – Київ, 2012. – С.47-50.
4. Станкевич І.Є. Новий цифровий метод викладання іноземних мов. / І.Є.Станкевич, Л.В.Струтинська // Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: регіональна науково-методична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених, 20-21 лютого 2013 р. – Дніпродзержинськ, 2013. – С.20-24.
5. Станкевич І.Є. Викладання комунікативних стратегій полілогічного спілкування студентам факультету міжнародних відносин. / І.Є.Станкевич // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні 000000пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії» 11грудня 2014р. – м.Рівне, – с.352-353.
6. Станкевич І.Є. L’apprentissage lexical en français langue étrangère : théories d’acquisition et pratiques de classe. / І.Є.Станкевич // VI Всеукраїнська науково-практична конференція « Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування» 19-20 червня 2015р. – м.Дніпропетровськ, – с. 20-24.

Підручники, навчальні посібники:
1.Станкевич І.Є., Струтинська Л.В. Програма курсу з французької мови як другої іноземної для студентів факультету міжнародних відносин // Програма курсів та плани практичних та семінарських занять – Львів, ЛНУ, 2005 – 96с.
2.Станкевич І.Є. Навчальний посібник з граматики французької мови для студентів факультету міжнародних відносин. – Видавничий центр факультету міжнародних відносин. – Львів, 2005. – 47с.
3.Станкевич І.Є. Конкретизація при виборі синонімів. Теорія і практика перекладу. – Видавничий центр факультету міжнародних відносин. – Львів, 2006. – 46с.
4.Станкевич І.Є. Методичні вказівки для домашнього читання з французької мови для студентів факультету міжнародних відносин. – Видавничий центр факультету міжнародних відносин. – Львів, 2013. – 77с.
5.Станкевич І.Є. Методичні вказівки з граматики французької мови « Особливості французького дієслова» (1 частина) – Львів: факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка – 2014. – 37с.

Біографія

Станкевич Інна Євгеніївна (29.03.1977, м. Львів), філолог-романіст.

1999 – закінчила Львівський ун-т, ф-т іноземнх мов.

З 2000 – асистент кафедри іноземних мов ф-ту міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!