Станкевич Інна Євгенівна

Наукові інтереси

Міжкультурна комунікація, акціональний та комунікативний методи у викладанні іноземних мов.

Курси

Вибрані публікації

Станкевич І. Етапи розвитку мовної компетенції та методи викладання іноземних мов студентам міжнародних відносин / Л. Струтинська, І. Станкевич // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 234-239.

Станкевич І.Є. Чи існує чудодійна методика вивчення іноземної мови? / І.Є. Станкевич // Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування: всеукраїнська науково-практична конференція, 6-7 квітня 2012 р. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 31-33.

Станкевич І.Є. Переваги і недоліки комунікативного методу у викладанні іноземної мови студентам ВНЗ / І.Є.Станкевич, Л.В.Струтинська // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: 4 міжнародна науково-практична конференція, 24-25 травня 2012 р. – Київ, 2012. – С. 96-98.

Станкевич І.Є. Іноземна мова як засіб формування іншомовної професійної компетентності майбутнього фахівця / Л.В.Струтинська, І.Є.Станкевич // Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін: 3 міжрегіональний методичний семінар, 1 червня 2012 р. – Київ, 2012. – С.47-50.

Станкевич І.Є. Новий цифровий метод викладання іноземних мов / І.Є.Станкевич, Л.В.Струтинська // Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: регіональна науково-методична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених, 20-21 лютого 2013 р. – Дніпродзержинськ, 2013. – С.20-24.

Станкевич І.Є. Викладання комунікативних стратегій полілогічного спілкування студентам факультету міжнародних відносин / І.Є.Станкевич // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії». – 11 грудня 2014 р. – м. Рівне. – С. 352-353.

Станкевич І.Є. L’apprentissage lexical en français langue étrangère : théories d’acquisition et pratiques de classe / І.Є. Станкевич // VI Всеукраїнська науково-практична конференція « Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування» 19-20 червня 2015 р. – Дніпропетровськ. – С. 20-24.

Підручники, навчальні посібники

Станкевич І.Є., Струтинська Л.В. Програма курсу з французької мови як другої іноземної для студентів факультету міжнародних відносин // Програма курсів та плани практичних та семінарських занять. – Львів, ЛНУ, 2005. – 96 с.

Станкевич І.Є. Навчальний посібник з граматики французької мови для студентів факультету міжнародних відносин. – Видавничий центр факультету міжнародних відносин. – Львів, 2005. – 47с.

Станкевич І.Є. Конкретизація при виборі синонімів. Теорія і практика перекладу. – Видавничий центр факультету міжнародних відносин. – Львів, 2006. – 46 с.

Станкевич І.Є. Методичні вказівки для домашнього читання з французької мови для студентів факультету міжнародних відносин. – Видавничий центр факультету міжнародних відносин. – Львів, 2013. – 77 с.

Станкевич І.Є. Методичні вказівки з граматики французької мови « Особливості французького дієслова» (1 частина) – Львів: факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка – 2014. – 37 с.

Біографія

Станкевич Інна Євгеніївна (29.03.1977, м. Львів), філолог-романіст.

1999 – закінчила Львівський університет, факультет іноземних мов.

З 2000 – асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!