Шолота Христина Василівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Наукові інтереси

Гендерна проблематика, історія Канади, методика викладання англійської мови як іноземної

Вибрані публікації

1. Шолота Х. В. Еволюція фемінізму як політичної доктрини і руху / Х. В. Шолота // вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини. – Вип. 6. – 2001. – С. 71–79.
2. Sholota Kh. Gender Stereotypes in Ukrainian society // Польсько-шведський науково-публіцистичний журнал «Арена». – № 2. – 2012. – С. 18–20 (8 с.).
3. Шолота Х. В. Гендерні проблеми рівності в Канаді / Х. В. Шолота // ІІІ Інтернет-конференція «Тенденції розвитку сучасної системи
міжнародних відносин та світового політичного процесу». – 2013. – С. 298–300.
4. Шолота Х. В. Внесок українського жіноцтва Канади у розвиток рідномовного шкільництва / Х. В. Шолота // Гілея : Науковий вісник. – Випуск 90. – 2014. – 16 с.
5. Шолота Х. В. Наукова діяльність українського жіноцтва Канади / Х. В. Шолота // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць / Національна академія наук України, інститут українознавства імені І.Крип’якевича. Львів, 2014. №27 стор.328-337.
6. Шолота Х. В. Участь українського жіноцтва Канади у боротьбі за права людини та незалежність України (50–80 рр. ХХ ст.) / Х. В. Шолота // Гілея : Науковий вісник. – Випуск 92. –2015. – С. 69–73 (16 с.)
7. Шолота Х. В. Участь українського жіноцтва Канади у загально-канадському жіночому русі ХХ ст. / Х. В. Шолота // Гілея : Науковий
вісник. – Випуск 95. –2015. – (17 с.)
8. Шолота Х. В., Антохів-Сколоздра О. М. Навчальний посібник Political and Business English. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 242 с.
9. Шолота Х. В., Антохів-Сколоздра О. М. Методичні рекомендації Political and Business English. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 97 с.

Біографія

Філолог-германіст, кандидат історичних наук, викладач кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

1989 – закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність – англійська філологія.

Після закінчення університету працювала викладачем англійської мови у різних освітніх закладах Львова.

З 1996 р. викладає на факультеті міжнародних відносин.
З 2001 р. викладає в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ЛНУ імені Івана Франка.

2015 р. року захистила дисертацію на тему: «Жіночий рух українок Канади у 50-80-х роках ХХ століття».

Викладає курси:
Англійська мова як перша та друга іноземна
Теорія і практика перекладу
Ділова англійська мова
Академічне письмо
Англійська як мова наукової комунікації

Проекти

Стажування в Манітобському університеті, Вінніпег, 1993 р.
Стажування в Інституті міжнародних відносин Варшавського університету, Варшава, 2000 р.

В рамках співпраці між Львівським національним та Орегонським університетом (США) 2002-2004 рр.
Дистанційний курс «Computer Assisted Language Learning (CALL)», University of Oregon, American
English Institute, США, лютий-березень 2002.
Міжнародна лінгвістична конференція ORETESOL, Салем, США , листопад 2002.
Стажування в Орегонському університеті, Academic Writing Course, США, жовтень-листопад 2002.

В рамках міжнародної програми співпраці між Львівським національним університетом та Балтійським університетом:
Міжнародна конференція « Sustainable Development Society”, Смарджевіце-Моло, Польща, січень 2008.
Міжнародна конференція « International teachers training in ‘Education for Sustainable Development: Five Years in the UNESCO Decade’ , Вісбі, Швеція, червень 2009.

В рамках співпраці між Львівським національним університетом та університетом Любліна 2007-
2008 рр:
Міжнародна конференція «European Security: EU-NATO-Poland-Ukraine», Люблін, Польща , лютий 2007.
Міжнародна конференція «Migration- Security Evaluation”, Люблін, Польща, травень 2007,

В рамках програми «Erasmus-Mundus»
Стажування в Університеті Деусто, “Academic Staff Exchange Program”, Іспанія, жовтень-листопад 2013

Участь у методичних семінарах, курсах лекцій з підвищення рівня викладання англійської мови в KENT SCHOOL OF ENGLISH, Бродстеаз, Великобританія:
Грудень 1999, листопад 2000, 2001, березень 2002, червень 2006, листопад 2008, липень 2010, липень 2011, серпень 2012, липень-серпень 2013, грудень 2013, серпень 2014, липень 2015, липень 2016.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!