Шаленна Наталія Миколаївна

Посада: доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-32

Електронна пошта: nataliya.shalenna@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Ісламський чинник у сучасних міжнародних відносинах.

Курси

Вибрані публікації

Шаленна Н. М. Іслам у суспільно-політичному житті Туреччини / Н. М. Шаленна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. – 2012. – № 1013, вип. 21. – С. 155-159. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPP_2012_1013_21_29.

Шаленна Н. М.  Ісламський чинник у сучасній Росії / Н. М. Шаленна // Грані. – 2014. – №12. С. 95-102.

Шаленна Н. М. Роль ісламського чинника у євроінтеграційній політиці Турецької Республіки [Текст] : автореф. дис. канд. політ. наук : 23.00.04 / Шаленна Наталія Миколаївна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – 18 с.

Біографія

У 2013 році в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича захистила дисертацію кандидата політичних наук на тему “Роль ісламського чинника у євроінтеграційній політиці Турецької Республіки”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!