Сабат Світлана Ігорівна

Наукові інтереси

методика викладання англійської мови як іноземної

інноваційні методи навчання

ділова англійська мова

Курси

Вибрані публікації

Луців Р.С., Сандій Л.В., Яремко С.І. Індивідуальні завдання з англійської мови для студентів II курсу інституту аграрного бізнесу. -Тернопіль: ТАНГ, 1998. – 58 с.

Сабат. С. І. Навчання ділової англійської мови на сучасному етапі / С. І. Сабат // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів. – Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. 15-16 жовтня 2009 р. – Тернопіль, ТНЕУ. – С. 153-155.

Луців Р.С. Сабат С. І. Teaching with IWB technology / Р.С. Луців, С. І. Сабат //Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід. Тези доповідей щорічної міжнародної конференції. Тернопіль, ТНЕУ, 25 квітня 2013 року. – C. 316-318.

Луців Р. С., Сабат С. І. Щодо питання формування біржової термінології / Р.С. Луців, С. І. Сабат // Прагматичні та семантичні аспекти сучасної термінологічної номінації. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль, ТНЕУ, 16 травня 2013. – C. 261-263.

Ольхович-Новосадюк Марія, Сабат Світлана. Навчально-методична розробка для проведення занять з теми: “ Science and Technology” для студентів факультету міжнародних відносин, – Львів: Видавництво “Манускрипт”, 2014. – 120 с.

Сабат С. Дискусія як метод інтерактивного навчання іноземних мов майбутніх фахівців сфери міжнародних відносин / С. Сабат // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2014. – Вип. 35. – С. 252-258.

Ольхович-Новосадюк М., Сабат С. Основні етапи та функціональні можливості створення електронних навчальних ресурсів за допомогою комп’ютерної програми Adobe Captivate / М. Ольхович-Новосадюк, С. Сабат// Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі. Матеріали 6-ї науково-практичної конференції 18-20 листопада 2014 року. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, 2014.- С. -49-54.

Сабат С.І. Teaching Students Prepare Presentations In English For International Conferences / С.І. Сабат// Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти. Матеріали 1-ої міжнародної науково-практичної конференції 21-22 травня 2015 року.- Тернопільський національний економічний університет, 2015. С.-105-108.

Sabat Svitlana. Public Speaking Skills in English Language Teaching/ S. Sabat// Global Changes in Ukraine: Global Changes in English Teaching in Ukraine: Book of Convention Papers. Львів, 2016. – С.-164-166.

Луців Р., Сабат С. Lexical Features of English for Business Contracts / Р.С Луців С.І. Сабат // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід. – Матеріали 9-ої міжнародної науково-практичної конференції 14-15 квітня 2016 року. – Тернопільський національний економічний університет, 2016. – С.155-157.

Сабат С.І. Телескопія як спосіб словотворення / С.І. Сабат, Р.С Луців // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід. Матеріали 10-ої міжнародної науково-практичної конференції .- Тернопільський національний економічний університет, 2017. С.168-171.

 

 

 

 

 

Біографія

Освіта

1994- закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету  ім. Івана Франка за спеціальністю: романо-германські мови та література; кваліфікація: філолог, викладач англійської мови та літератури.

Професійна діяльність

1994- 1999 – викладач кафедри іноземних мов Тернопільського національного економічного університету;

1999  – дотепер асистент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин.

Проекти

Участь у семінарах, тренінгах та вебінарах

1. Increasing Your Communication Effectiveness. January 22, 2013. Toronto, Canada.
2. Which comes first: Language development or Exam preparation?
Professional Development: How does your tree grow? IV Annual Cambridge Day, March 29, 2013, Lviv. Speaker: Arek Javorsky, Development Manager Central Europe, Cambridge English language Assessment.
3. Innovation in English Language Teaching and Assessment: current trends in support for learners and teachers. November 19, 2014, Lviv.
4. Business English Exams from LCCI, 28 May 2015, Lviv.
5. Getting Down to Business, September 11, 2015, Lviv, conducted by Philip Warwick, Pearson Teacher Trainer.
6. Cambridge English: Real-life Learning, Teaching and Assessment, November 20, 2015, Lviv.
7. Presentations: How to Calm Down, Think Clearly, and Captivate Your Audience. November 27, 2015. Toronto, Canada.
8. McTear, Nigel. It’s All in the Game. March 24, 2016. 2016 TESOL Ukraine National Convention.
9. Hartigan, Robert. Teaching Writing For International Exams: The What, The Who and The Why? March 24, 2016. 2016 TESOL Ukraine National Convention.
10. Lundbom, Jean. Multi-Mode Practice. March 24, 2016. 2016 TESOL Ukraine National Convention.
11. Diachuk, Natalia. Media Studies Lessons With Inquiry. March 24, 2016. 2016 TESOL Ukraine National Convention.
12. Performing Memorization in Class. Can a picture tell thousand words? April 7, 2016, conducted by Hugh Dellar, National Geographic Teacher Trainer.

 

Стажування на кафедрі прикладної лінгвістики Інституту комп’ютерних та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”. вересень 2013 – січень 2014. Керівник стажування – доц. Янісів М.П.

 

Сертифікований екзаменатор міжнародних мовних іспитів PTE (Pearson Test Of English)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!